www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2012 » Nr. 1

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 1 - 2012 - 67. årg.

Forbundslederen har ordet:
Samhandlingsreformen - en viktig utfordring i 2012

Godt nytt år til alle lesere! Håper dere har lagt bak dere en god julefeiring og ladet batteriene til å gjennomføre nye oppgaver.

Les mer »

Sosiale medier - mulighet eller mareritt?

I 1996 publiserte Dagens Næringsliv det som raskt ble en legendarisk kronikk: Internett er en flopp. Forfatteren har blitt latterliggjort i flere år. Men det sa man også i sin tid – om PC-en og om mobiltelefonen.

Les mer »

Samhandlingsreformen - status desember 2011

Nyttår markerer starten på samhandlingsreformen! Flere viktige lover og forskrifter trer da i kraft; Helse- og omsorgstjenesteloven, Folkehelseloven, forskrift om kommunal medfinansiering og kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter.

Les mer »

Blest om kontrollutvalgene

Øystein MoenNår det stormer i Kommune-Norge er ofte kontrollutvalgene i fokus. Enten fordi de har bidratt til å avdekke alvorlige forhold, eller at de ikke har gjort det.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese dette:

  • Kommunerevisoren for 25 år siden av Torbjørn Olsen
  • Overordnet analyse - om spørreundersøkelse som datakilde av rådgiver Martin Sollund Krane, K-Sekretariatet IKS
  • Kronikk - I gang med arbeidet av Bjørn Arild Gram (Sp), Ordfører i Steinkjer
  • Ole Rødal - ny styreleder i NKK i samtale med Knut Erik Lie og Bjørn Bråthen, NKRF
  • Når skal utgifter føres i kommuneregnskapet? av Trond Rønning, daglig leder, Elverum kommunale pensjonskasse
  • Midt-Norgeforeningen på Karrieredagen ved TØH av Kathrine Moen Bratteng, styremedlem i Midt-Norge kommunerevisorforening
  • Nytt om navn Østfold kommunerevisjon IKS, KomRev NORD IKS, Innlandet Revisjon IKS og Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS

Kommunerevisoren nr. 1/2012 - 67. årg.

Til toppen av siden

Topp