www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2013 » Nr. 1

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 1 - 2013 - 68. årg.

Forbundslederen har ordet:
Godt nytt år!

2012 var på flere måter et begivenhetsrikt år for egenkontrollen i kommunal sektor, og et langsiktig arbeid har vist seg å bære frukter.

Les mer »

20 år med kontrollutvalg og forvaltningsrevisjon

Kommuneloven har 20-årsjubileum i år. Det vil si at det er 20 år siden ordningen med kontrollutvalg og obligatorisk forvaltningsrevisjon ble innført.

Les mer »

Finans i kommunal sektor – tap utenfor balanse?

GKRS arbeider for tiden med ny regnskapsstandard om finansielle instrumenter, som skal være i samsvar med bestemmelsene i kommunelov og forskrifter.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese dette:

  • Kommunerevisoren for 50 år siden av Torbjørn Olsen
  • Samhandlingsreformen – økonomisk risiko av seniorrådgiver Knut Erik Lie og daglig leder Ole Kristian Rogndokken, NKRF 
  • Registrering og oppfølging av elevfravær i de videregående skolene av Gro Hilmarsen Bratli, fagansvarlig forvaltningsrevisjon/selskapskontroll i Akershus og Østfold fylkesrevisjon
  • Årsoppgjørsrevisjonen 2012 av Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF
  • Kontrollutvalgets rolle ved saksbehandlingsfeil av Bernt Frydenberg, juridisk rådgiver i NKRF
  • Til debatt: GKRS i strid med kommuneloven? av Trond Rønning, daglig leder, Elverum kommunale pensjonskasse 
  • Lov om offentlige anskaffelser i kommunene av Ingrid Tjørhom, jurist og forvaltningsrevisor i Rogaland Revisjon IKS 
  • Hva skjer? Antall saker i kontrollutvalgene øker 
  • Nytt om navn Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Kommunerevisoren nr. 1/2013 - 68. årg.

Til toppen av siden

Topp