www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2014 » Nr. 1

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 1 - 2014 - 69. årg.

Forbundslederen har ordet:
Godt nytt år!

I forberedelsen til lederen i dette nummeret gikk jeg tilbake til forrige årsskifte for å se hva vi trodde 2013 ville bringe.

Les mer »

Hvilket regnskapssystem er best egnet for kommunene?

I denne artikkelen drøftes hvilket regnskap, som er best egnet for offentlig virksomhet, forretningsregnskapet eller de regnskapssystemer som er utviklet for å ivareta offentlig virksomhets behov. Begrunnelsene for ønske om forretningsregnskap drøftes særskilt.

Les mer »

Forvaltningsrevisjon
– kontroll eller læring, eller ja takk, begge delar?

Forvaltningsrevisjon er ei heilt særeiga, lovpålagt revisjonsform som vi berre finn i offentleg sektor. Gjennom forvaltningsrevisjon skal ein årleg vurdera og rapportera om t.d. kostnadseffektivitet, måleffektivitet, etterleving av regelverk, om kommunen sine styringssystem er hensiktsmessige eller om beslutningsgrunnlag oppfyller offentlege krav til utgreiing.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese dette:

  • Kommunerevisoren for 50 år siden Torbjørn Olsen

  • Kronikk: Forenkling – i teori og praksis Helge Eide, Områdedirektør interessepolitikk i KS

  • Refleksjoner omkring dialog og datainnsamling i forvaltningsrevisjon Anne Sæterdal, forvaltningsrevisor, Telemark kommunerevisjon IKS

  • Momskompensasjon på boliger Frode Heggdal Larsen, advokat/partner, Bing Hodneland advokatselskap DA

  • Årsoppgjørsrevisjonen 2013 Knut Erik Lie, seniorrådgiver, NKRF

  • Nytt om navn Nordhordland Revisjon IKS
    Østfold kommunerevisjon IKS
    Distriktsrevisjon Nordmøre IKS


Kommunerevisoren nr. 1/2014 - 69. årg.

Til toppen av siden

Topp