www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2015 » Nr. 1

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 1 - 2015 - 70. årg.

Forbundslederen har ordet:
Viktige seiere

Styreleder Per Olav Nilsen

Vi har startet et nytt år, det siste året i denne kommunevalgvalgperioden. Godt er det da å kunne se tilbake på 2014 som et år som har gitt kommunal revisjon og tilsyn viktige seiere.

Les mer »

Misligheter – revisors oppgaver

 Daglig leder Linn Therese Bekken (t.v.), Vestfold Kommunerevisjon og kommunerevisor Unn Helen Aarvold, Kommunerevisjonen i Oslo

Hva er revisors oppgaver knyttet til misligheter ved revisjon av regnskaper i kommunal sektor? Og revisors rapporteringsplikt til kontrollutvalget – påvirker dette arbeidet til revisor og innretningen av revisjonen?

Les mer »

Offentlighetsloven og tilliggende herligheter

Reidar Enger, sekretariatsleder, kontrollutvalget i Oslo kommune

I denne artikkelen peker jeg på noen aktuelle bestemmelser og praktiske utfordringer for kontrollutvalget og kommunerevisjonen, men den er ikke ment å gi en uttømmende innføring i offentlighetsloven.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • Kommunerevisoren -  70. årgangen Bjørn Bråthen, NKRF

 • Kronikk: Har revisorene en rolle i strukturdebatten? Nyhetsredaktør Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport

 • Samhandlingsreformens økonomiske virkemidler – virker de? Svein Kvalvåg og Ståle Opedal, Rogaland Revisjon

 • Hvordan vil en renteoppgang påvirke kommunene sin økonomi? Victoria Ortega, EVRY Norge AS og Bent Gunnar Næss, Nordhordland Utviklingsselskap IKS

 • Årsoppgjørsrevisjonen 2014 Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF

 • MBA-studiet i offentlig revisjon Kathrine Moen Bratteng, Trondheim kommunerevisjon

 • Debatt: Kostraregnskapet bør revideres Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS

 • Debatt: Samfunnsengasjement – trussel eller styrke? | #etikkNKRF Torgun M. Bakken, Glåmdal sekretariat IKS og Unn Helen Aarvold, Oslo kommunerevisjon

 • Svar til Øivind Gundersen: Kommentarer til artikkelen. Mål – trenger kommunene det? Daglig leder Torgun M. Bakken, Glåmdal sekretariat IKS

 • Nytt om navn Glåmdal sekretariat IKS
  Hedmark Revisjon IKS
  Nordland fylkesrevisjon
  Nytt kommunalt revisjonsselskap etablert på Romerike


Kommunerevisoren nr. 1/2015 - 70. årg.

Til toppen av siden

Topp