www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2016 » Nr. 1

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 1 - 2016 - 71. årg.

Styrelederen har ordet: Godt nytt år!

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Til de nye kontrollutvalgsmedlemmene er min anbefaling; bruk deres sekretariater og kommunens revisorer til å gi dere informasjon.

Les mer »

Revisjon og tilsyn – kommunens «tredje øye»

Tekst: Ole Kristian Rogndokken, daglig leder, NKRF

Kommunerevisoren møtte administrerende direktør i KS, Lasse Hansen, rett før KS skulle ha møte med statsministeren og flere statsråder for å drøfte flyktningsituasjonen.

Les mer »

Hvordan bygge en etisk organisasjon?

Lars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, Norges Handelshøyskole

Alle organisasjoner – store som små, private som offentlige, på tvers av alle bransjer – har en felles utfordring: å legge til rette for at ansatte på alle nivåer opptrer etisk.

Les mer »

Kronikk: Hvor mye gjeld kan kommunesektoren tåle?

Rune Bye, fagsjef, KS Kommunesektorens organisasjon

Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst de siste årene – forårsaket av statlige reformer, befolkningsvekst, krav og forventninger fra innbyggerne og vedlikeholdsetterslep på nedslitte kommunale bygninger.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

  • 50 år siden … Torbjørn Olsen
  • Overordnet analyse for selskapskontroll Sverre B. Midthjell, rådgiver, Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
  • Samhandlingsreformen: Om utskrivningsklare pasienter og kommunenes håndtering av avvik fra forpliktende tjenesteavtale Birgit Abelsen og Margrete Gaski, (NSDM), UiT Norges arktiske universitet
  • Lean som virksomhetsstrategi i Vestre Toten Bjørn Fauchald, rådmann i Vestre Toten kommune
  • Offentlighet og innsyn i styrearbeid Advokat Tone Molvær Berset, fagleder næringsjus, KS Bedrift
  • Årsoppgjørsrevisjonen 2015 Knut Erik Lie, seniorrådgiver, NKRF
  • Kvalitet i revisionsupphandlingar Karin Tengdelius, utveklingsledare, Ekonomi och styrning, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Kommunerevisoren nr. 1/2016 - 71. årg.

Til toppen av siden

Topp