www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2017 » Nr. 1

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 1 - 2017 - 72. årg.

Styrelederen har ordet: Godt nytt år!

Av styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Nyttår er tidspunktet da en gjerne gjør opp status, enten dette gjelder regnskapet eller andre forhold. Samtidig er det tid for å overskue hva som kommer.

Les mer »

Samspill og rolleavklaringer

Av spesialrådgiver Bjørn Ølberg, Bergen kommune

Kontrollutvalgets sekretariat og revisor bistår på sine respektive områder kontrollutvalget i utvalgets arbeid. God samhandling forutsetter avklaringer vedrørende oppgaver, ansvar og roller, men også i samspillet med administrasjonssjefen som er gjenstand for kontroll.

Les mer »

Årsoppgjørsrevisjonen 2016

Av Knut Erik Lie, seniorrådgiver, NKRF

I denne artikkelen omtales enkelte sentrale forhold som antas å være av betydning ved revisjon av årsregnskapet for 2016. Sentrale endringer i kommunale regnskapsstandarder og andre aktuelle bestemmelser omtales. Avslutningsvis gis det også en omtale av den nye revisjonsberetningen som skal anvendes fra 2016-regnskapene.

Les mer »

Kronikk: Tar dere godt nok vare på varslerne?

Av nyhetsredaktør Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport

Hvorfor synes det så vanskelig for offentlig sektor å verne om varslerne? Hvordan er det i din kommune?

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

  • 25 år siden Torbjørn Olsen
  • «De glemte barna» - fra et lukket til et åpent barnevern Markedsrådgiver Bente Holta og kommunikasjonssjef Anne Therese Melbye i Bufetat region Midt-Norge
  • NKRFs forvaltningsrevisjonsregister – hva viser det? Bodhild Laastad, seniorrådgiver, NKRF
  • Over 40 år med kommunal revisjon – en senior går av Ole Kristian Rogndokken i samtale med Bjørn Bråthen
  • Høringer - et verktøy for kontrollutvalget? Marit Finnland Trøite og Hilde Haugskott, kontrollkomiteens sekretariat i Trondheim kommune
  • Nytt om navn Indre Østfold kommunerevisjon IKS

Kommunerevisoren nr. 1/2017 - 72. årg.

Til toppen av siden

Topp