www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2018 » Nr. 1

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 1 - 2018 - 73. årg.

Styrelederen har ordet: Et nytt år i den kommunale egenkontrollens tegn

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

7. og 8. februar setter kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet hverandre stevne på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen. Det skal formidles kunnskap og erfaringer som kontrollutvalgsmedlemmer vil ha nytte av i sine verv.

Les mer »

Erfaringer med observasjon som metode i forvaltningsrevisjon

Berit Juul, forvaltningsrevisor i Trondheim kommunerevisjon

Trondheim kommunerevisjon har brukt observasjon som metode i åtte forvaltningsrevisjonsprosjekter. Sju av disse har vært på helse- og velferdsområdet.

Les mer »

Årsoppgjørsrevisjonen 2017

Knut Erik Lie, seniorrådgiver, NKRF

Nok et årsoppgjør står for døren. Det er en intensiv periode og som en starthjelp omtaler denne artikkelen noen sentrale endringer i kommunale regnskapsstandarder og andre aktuelle bestemmelser, som antas å være aktuelle ved revisjon av årsregnskapet for 2017.

Les mer »

Kronikk: Hva har du gjort for varslere det siste året?

Nyhetsredaktør Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport

For ett år siden i denne spalten stilte jeg spørsmålet «tar dere godt nok vare på varslerne»? Ikke støt dem ut, omplasser dem, mobb dem eller mistenkeliggjør dem – verken ansikt til ansikt eller bak ryggen deres, skrev jeg den gang.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 25 år siden Torbjørn Olsen
 • Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Rolf K. Andersen, Fafo og Emil Cappelen Bjøru, Samfunns-økonomisk analyse
 • Hvilken kompetanse har vi – og hvilke prosesser kan automatiseres? Veslemøy Ellinggard, daglig leder, Møre og Romsdal Revisjon IKS og leder for NKRFs forprosjekt – digitalisering
 • Debatt: Forberedelse av saker til kontrollutvalget Per Arne Nyberg, samfunnsøkonom og leder av kontrollutvalget i Bærum kommune
 • Hva skjer? Høringsuttalelse til ny revisorlov
  Oslo Fraud Awareness Week
  Statlige veiledere og nasjonale retningslinjer – binder disse kommunene?
  Budsjettundersøkelsen 2018 – barnevern og kollektivtrafikk øker mest
  Innvandring bidrar til økte sosialhjelpsutgifter
 • Nytt om navn Komrev3 IKS i Møre og Romsdal
  Romerike revisjon IKS

Kommunerevisoren nr. 1/2018 - 73. årg.

Til toppen av siden

Topp