www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2012 » Nr. 2

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 2 - 2012 - 67. årg.

Forbundslederen har ordet:
Den viktige interne kontrollen!

Vår åttende kontrollutvalgskonferanse som ble avholdt på Gardermoen den 1. og 2. februar, ble også denne gang en ubetinget suksess.

Les mer »

Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer

En intern arbeidsgruppe har på oppdrag fra NKRFs styre utarbeidet et forslag til etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer. Forslaget er for tiden på høring og forventes endelig fastsatt av årsmøtet i juni.

Les mer »

Regnskapsføring av lån - ny KRS nr. 3

Regnskapsføring av lån er et viktig område i kommuneregnskapet, hvor det finansielt orienterte regnskapssystemet skiller seg betydelig fra andre regnskapssystemer.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese dette:

  • Kommunerevisoren for 50 år siden av Torbjørn Olsen
  • NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2012 av NKRFs administrasjon
  • Praktisk prosjektstyring – sett fra Trondheim av Per Olav Nilsen, revisjonsdirektør Trondheim kommunerevisjon
  • Undersøkelse om varsling av seniorrådgiver Bjørn Bråthen, NKRF
  • Kronikk: Bedre egenkontroll – mindre tilsyn av Helge Eide, Områdedirektør, interessepolitikk KS
  • Videreutdanning innenfor offentlig revisjon av Bjørn Bråthen, seniorrådgiver, NKRF
  • Hva skjer? av NKRFs administrasjon
  • Kommunalfinansstudiet – et nyttig studium av Bjørn Rian (statsautorisert revisor/siviløkonom) og Elin Ingeborg vassmo (siviløkonom) – Trondheim kommunerevisjon
  • Satte forvaltningsrevisorene til veggs Tekst og foto: Sverre B. Midthjell, rådgiver, Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
  • Nytt om navn Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

Kommunerevisoren nr. 2/2012 - 67. årg.

Til toppen av siden

Topp