www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2013 » Nr. 2

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 2 - 2013 - 68. årg.

Forbundslederen har ordet:
Viktige debatter!

Året 2013 startet med noen diskusjoner i media om ulike forhold som berørte tilsyn og revisjon i kommunal sektor.

Les mer »

Kan kommuneregnskapet brukes til måling av effektivitet og produktivitet?

Bystyrekomitéen for helse og sosial i Bergen arrangerte i april 2008 en høring om overgang fra eget hjem til sykehjem. En presentasjon fra NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus gjorde et uutslettelig inntrykk på oss som var til stede.

Les mer »

Om lokaldemokrati, organisasjon og sosiale medier

Foto: Beth Helen VilboKommunal drift innebærer en komplisert balansegang mellom det å skulle forvalte og videreføre demokratiet kombinert med det å skulle drive og ivareta den kommunale organisasjonen.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese dette:

  • Kommunerevisoren for 50 år siden av Torbjørn Olsen
  • Kronikk: Utsatt innsyn – mer læring av Frode M. Lindtvedt, fagleder lokaldemokrati og styring, KS Kommunesektorens organisasjon 
  • Revisors rolle i forvaltningsrevisjon av Bodhild Laastad, seniorrådgiver i NKRF 
  • NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2013 av Bodhild Laastad, seniorrådgiver i NKRF og @bjornbra
  • Hva skjer? av NKRFs administrasjon 
  • GKRS er i tråd med kommuneloven av Ingvar Linde, leder av fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk og leder av NKRFs regnskapskomite 
  • Arkivplikten for kontrollutvalgssekretariater og revisjoner av Bernt Frydenberg, juridisk rådgiver i NKRF 
  • Levende kontroll – hvor tilgjengelig er kunnskapen vår? av Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge IKS 
  • Nytt om navn Indre Hordaland Revisjonsdistrikt og Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS

Kommunerevisoren nr. 2/2013 - 68. årg.

Til toppen av siden

Topp