www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2014 » Nr. 2

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 2 - 2014 - 69. årg.

Forbundslederen har ordet:
Gode risikovurderinger krever kompetanse

Årets Kontrollutvalgskonferanse viste betydningen av god eierstyring og kontrollutvalgenes viktige betydning for kommunenes egenkontroll.

Les mer »

Jørgen Kosmo - en bauta i norsk samfunnsliv

Foto: Riksrevisjonen - Ilja HendelJørgen Kosmo har vært Riksrevisjonens ubestridte leder i åtte år. Både i denne perioden og tidligere har han satt tydelige spor etter seg.

Les mer »

KOSTRA – husgud eller kommuneplage?

I den grad det finnes en kommunal trosbekjennelse for kommunale ledere, så må det være noe i retning av: «Gjør som politikerne befaler, vær lojal mot din rådmann og kjenn din KOSTRA».

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese dette:

 • Kommunerevisoren for 25 år siden Torbjørn Olsen

 • Kronikk: Korrupsjon Nils Amund Røhne, ordfører i Stange og leder i kommunesektorens etikkutvalg 

 • Regnskapssystem og periodisering Øyvind Sunde, direktør BDO Rådgivning

 • Egenkontroll sikrer tillit og legitimitet Jardar Jensen (H), statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2014 Bodhild Laastad, seniorrådgiver i NKRF

 • Forvaltningsrevisjon av Trondheim kommunes gjeldsforvaltning Magnar Andersen, forvaltningsrevisor, Trondheim kommunerevisjon

 • Korrupsjon i kommunesektoren – noen funn og refleksjoner, del 1 Helge Renå, stipendiat på Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen og tilknyttet forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

 • Kvalitetskontroll 2013 – noen refleksjoner Cicel T. Aarrestad, leder i NKRFs kvalitetskontrollkomite

 • Hva skjer? NKRFs administrasjon
  - Kan gi kommunene millioner i innsparing
  - Hvordan lykkes i sosiale medier?

 • Nytt om navn Rogaland Revisjon IKS
  KomRev Trøndelag IKS
  Vestfold Kommunerevisjon


Kommunerevisoren nr. 2/2014 - 69. årg.

Til toppen av siden

Topp