www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2015 » Nr. 2

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 2 - 2015 - 70. årg.

Styrelederen har ordet:
Kontrollutvalgene og -sekretariatene fyller sin rolle

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

NKRF har nettopp gjennomført sin årlige konferanse for kontrollutvalg. Flere av temaene skapte stort engasjement blant deltakerne.

Les mer »

EU er på vej mod at udvikle og implementere europæiske regnskabsstandarder indenfor den offentlige sektor

Caroline Aggestam-Pontoppidan, ph.d., lektor ved Institut for Regnskab og Revision, Handelshøjskolen i København, Danmark

I maj 2013 var Europa-Kommissionen og Eurostat vært for en konference med formålet at forhandle om den fremtidige udvikling af harmoniserede offentlige regnskabsstandarder (’European Public Sector Accounting Standards’ EPSAS) som skal anvendes af alle medlemslande i den Europæiske Union.

Les mer »

Revisjon av virksomhetsstyring

Therese Johnsen, ekspedisjonssjef, Riksrevisjonen

Virksomhetsstyring omfatter det meste som skjer i en virksomhet. Det omfatter krav til myndighets- og ansvarsstrukturer, alle aktiviteter som inngår i styringsprosesser som planlegging, gjennomføring, oppfølging og intern kontroll.

Les mer »

Kronikk: Maktens korrumpering og motmaktens kilder i kommunene

Tor Dølvik, spesialrådgiver, Transparency International Norge

Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst, sier vi i Transparency International.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 25 år siden … Torbjørn Olsen
 • NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2015 [samleside] Bodhild Laastad, NKRF
 • Rådmannen har ordet Tom Øyvind Heitmann, forvaltningsrevisor, Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
 • Rutersaken har vært i Høyesterett Frode Grønvold, administrasjonssjef, Oslo kommune, Kommunerevisjonen
 • Kommunenes kontrollutvalg – vedtak om gransking [nettversjon] Morten Torkildsen, direktør og fagansvarlig for gransking, BDOs Granskingsenhet
 • Nytt om navn Temark - Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS
  Akershus og Østfold fylkesrevisjon
  Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal
  Østfold kommunerevisjon IKS

Kommunerevisoren nr. 2/2015 - 70. årg.

Til toppen av siden

Topp