www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2017 » Nr. 2

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 2 - 2017 - 72. årg.

Styrelederen har ordet: I forkant av utfordringene – på utkikk etter løsningene

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Svart økonomi, sosial dumping, arbeidslivskriminalitet, varsling og korrupsjon. Dette var blant temaene på Kontrollutvalgskonferansen 1. og 2. februar.

Les mer »

Fastsettelse av vesentlighet ved revisjon av regnskap i kommuner/fylkeskommuner

Unn Helen Aarvold, kommunerevisor, Kommunerevisjonen i Oslo

- Hvor mye arbeid må revisor utføre for å avgi en revisjonsberetning? Dette er et avgjørende og tilbakevendende spørsmål og er selvsagt viktig både for revisor og for oppdragsgiver.

Les mer »

Bestiller-/utførermodellen og rolleavklaring

  Mona Moengen (f.v.), daglig leder, Rokus IKS, Gaute Hesjedal, rådgiver, VIKS og Kari Louise Hovland, rådgiver, Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet

Forslag til ny kommunelov med høringsuttalelser viser at det er et behov for å avklare rollene til revisjonen og sekretariatet og arbeidsdelingen og samhandlingen mellom disse.

Les mer »

Kronikk: Nonsjalanse som korrupsjonsrisiko

Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency International Norge og medlem av Kommunesektorens etikkutvalg

Hvert år legger Transparency International fram en indeks som rangerer landene i verden etter opplevd korrupsjon i offentlig sektor. Også i årets indeks kommer de skandinaviske landene ut som de beste, med lavt nivå på opplevd korrupsjon.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

  • 25 år siden Torbjørn Olsen
  • .NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2017 Bodhild Laastad, NKRF
  • Barn som blir borte fra barnevernet Forvaltningsrevisor Roald Elvegård, Trondheim kommunerevisjon
  • Er økonomiregelverket i kommuner/fylkeskommuner og i staten de «gode tiltakenes fiende»? Thomas Axelsen, fagkoordinator for styring, Statens vegvesen, Region sør
  • Nytt om navn Revisjon Fjell IKS

Kommunerevisoren nr. 2/2017 - 72. årg.

Til toppen av siden

Topp