www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2018 » Nr. 2

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 2 - 2018 - 73. årg.

Styrelederen har ordet: Kommune-Norge er i endring

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Legger Regjeringen fram forslag til ny kommunelov før påske? Blir det behandlet av Stortinget før sommeren? Vi vet ikke helt sikkert ennå, men vi er forberedt på endringer. Det som berører kommunene, berører oss.

Les mer »

Regnskapsrevisors oppgaver med misligheter og forholdet til mislighetsgransking i kommunal revisjon

Ingunn Mansås Kjærstad, seniorrevisjonsrådgiver, Kommunerevisjonen i Oslo

Regnskapsrevisor skal gjennom den finansielle revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. I særlige tilfeller dukker også behovet for gransking opp.

Les mer »

Tilsyn med kommunale tjenester til eldre - lovlighetskontroll og utviklingsarbeid

  Merete Steen, seniorrådgiver og lege, spesialist i samfunnsmedisin og Wenche Skjær, seniorrådgiver og sykepleier, Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn (heretter Helsetilsynet) gjennomførte i samarbeid med fylkesmennene i perioden 2009 – 2013 en omfattende tilsynssatsing rettet mot tjenester til eldre. I tillegg til et stort antall tilsyn med mange typer av tjenester i kommunene og spesialisthelsetjenesten omfattet satsingen ulike aktiviteter for å videreutvikle tilsynsarbeidet.

Les mer »

Kronikk: #CorruptToo – åpenhet i kampen mot korrupsjon

Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency International Norge og medlem av Kommunesektorens etikkutvalg

Statsminister Erna Solberg lanserte i januar i år ideen om en MeToo-liknende kampanje for å bekjempe korrupsjon. Det skjedde på toppmøtet Verdens økonomiske forum i Davos.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 50 år siden Torbjørn Olsen
 • Kontrollutvalgskonferansen 2018 Renate Borgmo, seniorrådgiver, NKRF
 • «Offentlige anskaffelser – det er dyrt å være fattig» Bjørn Halvor Wikasteen, seniorrådgiver, K-Sekretariatet IKS, Tromsø
 • Debatt: Kommentar til innlegg «Forberedelse av saker til kontrollutvalget » i Kommunerevisoren nr. 1/18 Tage Karlsen, seniorrådgiver, K-Sekretariatet IKS
 • Debatt: Sekretariatets uavhengighet Kjetil Kalager, forvaltningsrevisor (statsviter) i Hedmark Revisjon IKS
 • Nytt om navn Rogaland Revisjon IKS
  Aust-Agder Revisjon IKS
  Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
  Romerike revisjon IKS
  Møre og Romsdal Revisjon IKS
  Agder Kommunerevisjon IKS
  Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat – FIKS

Kommunerevisoren nr. 2/2018 - 73. årg.

Til toppen av siden

Topp