www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2012 » Nr. 3

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 3 - 2012 - 67. årg.

Forbundslederen har ordet:
Behov for harmonisering

NKRF står foran et nytt årsmøte og fagkonferanse i Molde 11. og 12. juni. Aktiviteten siden forrige årsmøte har vært stor.

Les mer »

Samhandlingsreformen - utfordringer og risiko

Samhandlingsreformen er en av de største helsereformer i nyere tid. Og de største endringene skal skje i kommunesektoren.

Les mer »

Manglende komparabilitet i kommunale data – del 1 av 2

Artikkelen er basert på masteroppgaven KOSTRA – vi teller, men teller det vi teller? i MPA-studiet ved Høgskolen i Hedmark høsten 2011.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese dette:

 • Kommunerevisoren for 25 år siden av Torbjørn Olsen
 • Kronikk: Vær en åpen revisor av Ole Petter Pedersen, redaktør for utvikling og økonomi, Kommunal Rapport 
 • Arena for forvaltningsrevisjon 2012 av Bodhild Laastad, seniorrådgiver NKRF 
 • Kommunal gransking – del 1 av 3 av Helge Skogseth Berg, advokat, statsautorisert revisor og partner i Lynx Advokatfirma 
 • Klar, men aldri ferdig av Anniken Willumsen, prosjektleder for «Klart språk i staten» 
 • Revisors engasjementsbrev – hva og hvorfor? av Knut Erik Lie, seniorrådgiver, NKRF 
 • Prop. om nye endringer i kommuneloven m.m. av juridisk rådgiver Bernt Frydenberg, NKRF 
 • Kommunalt eierskap – fra fordeling av goder til forvaltning av goder av Vibeke Resch-Knudsen, egen advokatpraksis 
 • Plikter ved behandling av personopplysningar – hovudtrekk av Bodhild Laastad, seniorrådgiver, NKRF 
 • Personvernombud i kommunerevisjonen av Gerd Smedsrud Mikelborg, forvaltningsrevisor og personvernombud i Telemark kommunerevisjon IKS 
 • Nytt om navn Trondheim kommunerevisjon og Østfold kommunerevisjon IKS

Kommunerevisoren nr. 3/2012 - 67. årg.

Til toppen av siden

Topp