www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2013 » Nr. 3

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 3 - 2013 - 68. årg.

Forbundslederen har ordet:
Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norden

Kommunaldepartementet har fått utarbeidet en rapport om sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Den viser at det er ulikheter knyttet til revisjonsinnholdet på flere områder.

Les mer »

Antikorrupsjon i kommunene – mer enn kontroll

Korrupsjon i kommunesektoren er satt på dagsordenen gjennom et kritisk søkelys fra mediene og avsløringer av korrupsjonssaker.  Etter at korrupsjonsbestemmelsene kom inn i straffeloven i 2003, er 24 personer dømt for korrupsjon i fem korrupsjonssaker i kommunene.

Les mer »

Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost
– en gjennomgang av høringsutkastet

Mange av NKRFs medlemmer har erfaring med å revidere kommunenes beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og vet at det er flere uavklarte spørsmål på dette området.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese dette:

  • Kommunerevisoren for 25 år siden av Torbjørn Olsen
  • Hvordan har bestemor det? av ass. rådmann Terje Kili, Bø kommune (tidl. fagdirektør i Forbrukerrådet)
  • Kronikk: Om målstyring – styrker og fallgruver av Aksel Hagen (SV) Leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite 
  • Fører forvaltningsrevisjon til læring og forbedring? av Seniorrådgiver Bente Willumsen, Riksrevisjonen 
  • Kvalitet i forvaltningsrevisjon av Ellen Lange, fagansvarlig forvaltningsrevisor i Nedre Romerike distriktsrevisjon 
  • Forvaltningsrevisjon som grunnlag for saker i KOFA av Forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann, Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS 
  • Hva skjer? av NKRFs administrasjon

Kommunerevisoren nr. 3/2013 - 68. årg.

Til toppen av siden

Topp