www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2014 » Nr. 3

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 3 - 2014 - 69. årg.

Forbundslederen har ordet:
Kampen om kundene

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Er den viktigste årsaken til prisforskjellene at ulike revisjonsvirksomheter er villige til å ta ulik risiko hva gjelder omfanget av og innhold i revisjonsarbeidet?

Les mer »

Åpne dører i kontrollutvalgene

Sverre Bugge Midthjell, rådgiver, Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

Sommeren 2013 trådte en endring av kommuneloven i kraft, som førte til at hovedregelen ikke lenger er at kontrollutvalget kan holde sine møter bak lukkede dører. Hvordan må vi, som kontrollutvalgsmedlemmer, sekretærer og revisorer forholde oss til dette?

Les mer »

Revisjonskriterier i eierskapskontroll

Frode Singstad, jurist og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge IKS

Må vi etablere revisjonskriterier for eierskapskontroll? Nei! Men det er mange gode grunner til at vi bør gjøre det likevel.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese dette:

 • Kommunerevisoren for 50 år siden Torbjørn Olsen
 • Kronikk: Krev bedre fakta Nyhetsredaktør Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport
 • Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes penger Kristin Reichborn-Kjennerud, Universitetet i Bergen og Arbeidsforskningsinstituttet
 • Utskrivningsklare pasienter: Katastrofe eller Suksess? Hans Olav Melberg, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
 • Korrupsjon i kommunesektoren – noen funn og refleksjoner, del II Helge Renå, stipendiat på Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen
 • I utakt med etikken Rolf Jarle Brøske (H), leder av kontrollkomiteen i Trondheim kommune
 • Nytt om navn Nordland fylkesrevisjon
  Indre Hordaland Revisjonsdistrikt
  Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
 • Departementet svarer

Kommunerevisoren nr. 3/2014 - 69. årg.

Til toppen av siden

Topp