www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2015 » Nr. 3

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 3 - 2015 - 70. årg.

Styrelederen har ordet:
Selskapskontrollen må styrkes

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Selskapskontroll blir et stadig viktigere redskap for demokratisk tilsyn og kontroll, det må være utgangspunktet både for debatten og det videre arbeidet med faget.

Les mer »

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat
- Tilfredse utvalg bør ikke være hvilepute

  Direktør Birte Bjørkelo og senior konsulent Øyvind M. Berge, Deloitte AS

Evalueringen av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat viser at kontrollutvalgslederne stort sett er fornøyd med arbeidet som utføres av kontrollutvalget og den bistand utvalget får av sekretariatet.

Les mer »

Revisjon av store investeringsprosjekter i Oslo kommune

  Geir Lunde og Hilde Ludt, Oslo kommune, Kommunerevisjonen

Rehabiliteringen av Tøyenbadet og utbyggingene av skianleggene i Holmenkollen, nye sorterings- og forbrenningsanlegg for avfall og biobehandlingsanlegg gjennomgås og drøftes nærmere i denne artikkelen.

Les mer »

Kronikk: Antikorrupsjon i kommunesektoren

Kjell-Torgeir Skjetne, direktør for lokaldemokrati og kommuneøkonomi i KS

-«Skal ha utbetalt millioner i strid med loven», skrev nylig Kommunal Rapport. Om en kommune. Oppslag med mistanke om korrupsjon og mislighold preger jevnlig mediene og minner oss om at antikorrupsjonsarbeidet krever kontinuerlig innsats.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 50 år siden … Torbjørn Olsen

 • 10 regler for offentlig sektors bruk av sosiale medier Alf Tore Meling, strategi- og kommunikasjonsrådgiver, I all offentlighet

 • Hvorfor er de så gode? Bodhild Laastad, NKRF

 • Hva skjer? Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap
  KOMØK 2015

 • Nytt om navn Innlandet Revisjon IKS
  KomRev NORD IKS
  Romerike Revisjon IKS


Kommunerevisoren nr. 3/2015 - 70. årg.

Til toppen av siden

Topp