www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2016 » Nr. 3

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 3 - 2016 - 71. årg.

Styrelederen har ordet: Forslag til ny kommunelov

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Da har kommunelovutvalget kommet med sin rapport, NOU 2016: 4, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt den ut på høring med frist 6. oktober i år.

Les mer »

Korrupsjon

Tina Søreide, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

Byggesaker i Drammen, en ordfører under etterforskning i Bergen, vannverket på Romerike noen år tilbake, transport og sykehusbygg i hovedstaden – er noen av eksemplene som tilsier at korrupsjon er en reell risiko i norske kommuner.

Les mer »

Samspillet mellom revisor og kontrollutvalget – hvordan oppnå gode forvaltningsrevisjoner?

Anders Svarholt, seksjonsleder forvaltningsrevisjon, Østfold kommunerevisjon IKS

Forvaltningsrevisjon er et særdeles godt egnet verktøy til å fremskaffe styringsinformasjon til politisk nivå, og til å fungere som rettesnor og idébank for rådmannen. Forutsetningen er imidlertid at den planlegges og gjennomføres på en kvalitativt god måte.

Les mer »

Kronikk: Hvorfor er din kommune dårligst på barnevern?

Ole Petter Pedersen, nyhetsredaktør, Kommunal Rapport

Med nye Kostra-tall har kommunerevisorer og kontrollutvalg et fantastisk verktøy for å stille kritiske spørsmål om kommunens virksomhet. Men spør dere om de rette tingene?

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

  • 50 år siden ... Torbjørn Olsen
  • Foreldelse av krav om merverdiavgiftskompensasjon Ola Fredriksen, Deloitte Advokatfirma AS
  • MVA kompensasjon og EØS: Nye utfordringer for norske kommuner Advokat Cecilie Aasprong Dyrnes og advokat Espen Bakken, Arntzen de Besche Advokatfirma
  • Rapportering i granskingssaker Erling Grimstad, partner, BDO compliance og gransking
  • Utfordringer knyttet til organisering, produksjon og styring av helsetjenester i Norge Kathrine Moen Bratteng, forvaltningsrevisor, Trondheim kommunerevisjon

Kommunerevisoren nr. 3/2016 - 71. årg.

Til toppen av siden

Topp