www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2018 » Nr. 3

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 3 - 2018 - 73. årg.

Styrelederen har ordet: Vår unike posisjon

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

I forrige utgave av Kommunerevisoren stilte vi spørsmålet om forslaget til ny kommunelov ville bli lagt fram før påske. Det ble den!

Les mer »

Styring av kommunale selskaper - for mye frihet eller for mye styring?

Alf-Erlend Vaskinn, ass. direktør, KomRev NORD IKS

Kommunale selskaper utøver en vesentlig del av kommunal tjenesteproduksjon, og det er derfor viktig å vite noe om hvordan kommunene styrer disse selskapene.

Les mer »

Kvalitet i revisjon

Knut Erik Lie, seniorrådgiver, NKRF

God kvalitet på revisjonsarbeidet er viktig for å sikre at revisors arbeid er relevant for brukerne. Men det vil ofte være vanskelig for brukerne å vurdere kvaliteten på revisjonen.

Les mer »

Kronikk: Mer – eller mer effekt av – egenkontroll og internkontroll?

Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk, KS

Fredag 16. mars la Regjeringen fram forslag til ny kommunelov, 26 år siden forrige gang et forslag til kommunelov ble lagt fram. I konkurranse med facebookinnlegg (slettede sådan), unnskyldninger og mistillitsforslag i Stortinget, ble nok ikke dette lovforslaget det heteste samtaletemaet denne dagen.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

  • 25 år siden Torbjørn Olsen
  • Rivalisering eller samarbeid i jakten på suksess Christina G. L. Nerstad, førsteamanuensis ved OsloMet –  storbyuniversitetet og Anders Dysvik, professor ved Handelshøyskolen BI
  • Erfaringer med samarbeid om forvaltningsrevisjon Cicel Aarrestad, Per-Martin Svendsen, Svein Kvalvåg og Morten Mjølsnes
  • Revisjon og kunstig intelligens – som en firkantet kloss i et rundt hull – eller hånd i hanske? Forretningsutvikler Christian Langvatn og innovasjonsleder Espen Haldis Linløkken, Sticos

Kommunerevisoren nr. 3/2018 - 73. årg.

Til toppen av siden

Topp