www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2012 » Nr. 4

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 4 - 2012 - 67. årg.

Forbundslederen har ordet:
Positiv utvikling

Jeg vil takke alle som deltok på fagkonferansen og årsmøtet i Molde, som også denne gang ble et vellykket arrangement.

Les mer »

Anvendelse av finansielle derivater i gjeldsforvaltningen

Kommunal gjeld har vokst betydelig over de senere årene. Renteutgifter er en betydelig post i kommunale regnskaper.

Les mer »

Manglende komparabilitet i kommunale data – del 2 av 2

Artikkelen er basert på masteroppgaven KOSTRA – vi teller, men teller det vi teller? i MPA-studiet ved Høgskolen i Hedmark høsten 2011.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese dette:

  • Kommunerevisoren for 50 år siden av Torbjørn Olsen 
  • Kommunesektorens etikkutvalg av Nils A. Røhne, ordfører i Stange kommune og leder av Kommunesektorens etikkutvalg 
  • Kommunal gransking – del 2 av 3 av Helge Skogseth Berg, advokat, statsautorisert revisor og partner i Lynx Advokatfirma 
  • Gjør vi som vi skal? av Torbjørn Berglann, forvaltningsrevisor, Trondheim kommunerevisjon 
  • Regnskapsrevisjonens innhold – noen avklaringer av Knut Erik Lie, seniorrådgiver, NKRF 
  • Midt-Norgeforeningen på Karrieredagen ved NTNU av Kathrine Moen Bratteng, Midt-Norge kommunerevisorforening og forvaltningsrevisor i Trondheim kommunerevisjon 
  • NKRFs årsmøte 2012 – stø kurs av Bjørn Bråthen, seniorrådgiver i NKRF 
  • Årsmøtet av NKRFs administrasjon 
  • Hva skjer? av NKRFs administrasjon

Kommunerevisoren nr. 4/2012 - 67. årg.

Til toppen av siden

Topp