www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2013 » Nr. 4

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 4 - 2013 - 68. årg.

Forbundslederen har ordet:
Takk for tilliten!

NKRF har avholdt årsmøte for 2013, og jeg vil først få takke for fornyet tillit som leder av forbundet. Det gjøres mye godt arbeid i forbundets ulike organer, og vi oppnår resultater.

Les mer »

Finansielle eiendeler og forpliktelser
– utkast til ny regnskapsstandard

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har over lengre tid arbeidet med en ny standard om regnskapskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser og har nå sendt den nye standarden på høring. I denne artikkelen vil jeg trekke frem noen hovedpunkter i høringsutkastet.

Les mer »

Kontroll i et demokratisk perspektiv

En forutsetning for et velfungerende demokrati er effektiv og relevant kontroll. Vedtak er lite verdt, det er gjennomføringen av vedtak som er sentralt. Formålet med kontroll er ikke å skape vanskeligheter, men å være en demokratisk garanti.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese dette:

  • Kommunerevisoren for 50 år siden av Torbjørn Olsen
  • Revisjonsberetninger i kommuner og fylkeskommuner av Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF
  • Bruk av åpenhetsrapport av Finn-Egil Aure, revisjonssjef i Telemark kommunerevisjon IKS
  • NKRFs hederstegn gikk til …
  • NKRFs årsmøte 2013 – status quo av Bjørn Bråthen, seniorrådgiver i NKRF
  • Tillitsvalgte i Norges Kommunerevisorforbund 2013-2014
  • Hva skjer? av NKRFs administrasjon
  • Nytt om navn Innlandet Revisjon IKS

Kommunerevisoren nr. 4/2013 - 68. årg.

Til toppen av siden

Topp