www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2016 » Nr. 4

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 4 - 2016 - 71. årg.

Styrelederen har ordet: Et samlet forbund møter utfordringene

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

NKRF har avholdt sitt årsmøte og fagkonferanse 2016. Årets arrangement ble holdt i jubileumsbyen Bodø, som har sitt 200-års jubileum dette året. Årsmøtet viste at det er et samlet forbund som møter utfordringene.

Les mer »

Kildevern i kommunal revisjon

Frøydis Eidheim, seniorrådgiver, Oslo kommune, Kommunerevisjonen

Utsatt offentlighet vil i mange tilfeller ikke sikre nødvendig kildevern og lovendringen satte kildevern i kommunal revisjon på dagsorden. Men departementet la i forarbeidene til grunn at revisor skulle utøve nødvendig kildevern i tråd med en profesjonell utøvelse av revisjonsvirksomheten og beste praksis.

Les mer »

Delegasjon - effektiv styring

Bjørn Ølberg, spesialrådgiver, Bergen kommune

Effektiv styring innebærer at en betydelig del av oppgaveløsningen skjer på delegert myndighet. Delegasjon øker organisasjonens kapasitet og kompetanse til å fatte avgjørelser. Den som gis ansvar, må også gis mulighet til å påvirke resultatet.

Les mer »

Kronikk: Korrupsjonsranking – en idé også i Norge

Tor Dølvik, spesialrådgiver, Transparency International Norge og medlem av Kommunesektorens etikkutvalg

Korrupte handlinger kan bli begått i norske kommuner. Oftest tenker vi på at enkeltpersoner har gjort noe ulovlig eller upassende, ved å utnytte sin posisjon til å oppnå fordeler eller gi fordeler til andre.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

  • 25 år siden Torbjørn Olsen
  • Kvalitetskontroll 2015 – noen refleksjoner Leder i NKRFs kvalitetskontrollkomite, statsaut. revisor Cicel T. Aarrestad, revisjonsdirektør i Rogaland Revisjon IKS
  • MVA kompensasjon – nytt i 2017? Advokat Cecilie Dyrnes og advokatfullmektig Silje Andreassen, Arntzen de Besche Advokatfirma
  • Kommunelovutvalget – en krigserklæring mot kontrollutvalgssekretariatene? Sverre Bugge Midthjell, rådgiver, KonSek Midt-Norge IKS og leder, NKRFs selskapskontrollkomite
  • Klimaregnskapet i Østfold Energi AS Tone Sundnes Reiten, kommunikasjonsrådgiver, Østfold Energi AS
  • NKRFs årsmøte 2016 – mange nye tillitsvalgte Bjørn Bråthen, seniorrådgiver, NKRF
  • Tillitsvalgte i Norges Kommunerevisorforbund 2016 - 2017
  • Nytt om navn Østfold kommunerevisjon IKS

Kommunerevisoren nr. 4/2016 - 71. årg.

Til toppen av siden

Topp