www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2017 » Nr. 4

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 4 - 2017 - 72. årg.

Styrelederen har ordet: En strategi for framtida

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Det er mange spådommer om hva framtida bringer. Hvor vil digitalisering og teknologisk utvikling føre oss?

Les mer »

Stikkprøver i revisjon: Test av kontroller*

Ellen M. Kulset, førsteamanuensis, Norges Handelshøyskole (NHH) og Høgskolen i Sørøst-Norge

Stikkprøver i revisjon defineres gjerne som «Anvendelsen av revisjonshandlinger på mindre enn 100 prosent av enhetene i en populasjon som er relevant for revisjonen, under forutsetning av at alle enheter har en mulighet til å bli valgt ut, for å skaffe revisor et betryggende grunnlag for å kunne trekke konklusjoner om hele populasjonen” (ISA 530, pkt. 5a).

Les mer »

Hvor lav er terskelen for straffbar korrupsjon? – del 1

Anders Svarholt, seksjonsleder forvaltningsrevisjon, Østfold kommunerevisjon IKS

Økonomisk kriminalitet er svært samfunnsskadelig. Norge har mål om å være et foregangsland i kampen mot økonomisk kriminalitet, og har i dag et av verdens strengeste regelverk når det gjelder korrupsjonsbekjempelse.

Les mer »

Kronikk: Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet

Gjertrud Strand Sanderød, rådgiver - lokaldemokrati og styring, KS

KS har kartlagt hvilke sektorer og virksomheter kommunestyrene og fylkestingene mener det er behov for forvaltningsrevisjoner i denne valgperioden. For første gang er det utarbeidet et samlet risikobilde fra kommunesektorens sitt ståsted.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 25 år siden Torbjørn Olsen

 • Årsmøtet: Oversikt over tillitsvalgte 2017-2018

 • Grensejustering Kirsti Torbjørnson, Telemark kommunerevisjon IKS

 • Offentlige anskaffelser – hva betyr de nye reglene? Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO

 • Skillet mellom drift og investering – KRS nr. 4 er fastsatt som endelig standard Knut Erik Lie, seniorrådgiver, NKRF

 • Debatt: Oppgavefordeling mellom revisjon og sekretariat Per-Martin Svendsen, revisjonssjef og Kristin Løseth, forvaltningsrevisor, Bærum kommunerevisjon

 • Nytt om navn Kommunerevisjonen Vest,Vest-Agder IKS
  Salten kommunerevisjon IKS
  Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
  Rogaland Revisjon IKS


Kommunerevisoren nr. 4/2017 - 72. årg.

Til toppen av siden

Topp