www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2018 » Nr. 4

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 4 - 2018 - 73. årg.

Styrelederen har ordet: Stortingets behandling av kommuneloven - en viktig seier for oss – og kommunene

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Et satsingsområde for Norges Kommunerevisorforbund er å jobbe for gode rammevilkår for kommunal revisjon og tilsyn. Det betyr også gode rammevilkår for de som gjør jobben.

Les mer »

Stikkprøver i revisjon: Detaljtesting*

Ellen M. Kulset, førsteamanuensis, Norges Handelshøyskole (NHH) og Høgskolen i Sørøst-Norge

Når vi i revisjonssammenheng benytter stikkprøver, skiller vi gjerne mellom stikkprøver som benyttes for å teste den operasjonelle effektiviteten av en internkontrollprosedyre (test av kontroll) og stikkprøver som benyttes for å teste påstander om ulike transaksjonsklasser eller balansekonti (detaljtesting).

Les mer »

Eie, kjøpe eller leie? Konkurranseutsetting i norske kommuner

Åge Johnsen, professor i offentlig politikk, Handelshøyskolen ved OsloMet – storbyuniversitetet

Spørsmålet om eie eller leie, produsere selv eller kjøpe fra markedet, er ofte et omstridt spørsmål både i politikk og praksis.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

  • 50 år siden Torbjørn Olsen
  • Artikkelprisen 2017 Redaksjonen 
  • Risiko i kommunale IT-systemer – et nasjonalt blikk Seniorrådgiver Ingrid Enge, Riksrevisjonen
  • Veileder i selskapskontroll – på høring Tom Øyvind Heitmann, leder av NKRFs selskapskontrollkomite
  • Kontroll med offentlig eierskap Geir Lippestad, advokat, Advokatfirmaet Lippestad AS
  • Kriminelle satser på norske kommuner Einar Haakaas, forfatter av boken «Svartmaling – kriminelle bygger Norge» 
  • Årsmøtet: En komplett oversikt over NKRFs tillitsvalgte i 2018-19
  • NKRFs årsmøte 2018 – ingen store overraskelser Bjørn Bråthen, seniorrådgiver, NKRF

Kommunerevisoren nr. 4/2018 - 73. årg.

Til toppen av siden

Topp