www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2012 » Nr. 5

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 5 - 2012 - 67. årg.

Forbundslederen har ordet:
Styrking av offentlig revisjons stilling

Kunnskapsdepartementet fastsatte 27. juni 2012 ny rammeplan for bachelor studiet i regnskap og revisjon.

Les mer »

Samhandlingsreforma – lovtolkingsutfordringar for tilsyn og revisjon

Denne store reforma skapar nye utfordringar ikkje berre for tenesteytarane, men også for kontrollorgana. Dessutan avdekkjer ho uløyste oppgåver knytte til utvikling av felles oppfatningar om kva som er fagleg forsvarleg verksemd på tvers av forvaltningsgrenser.

Les mer »

Staten, tilsynet og den kommunale egenkontrollen – del 1 av 2

Som folkevalgt forvaltningsnivå har kommunene selvstendig ansvar for sin virksomhet. Overordnet styring og kontroll med kommunens samlede virksomhet ligger hos kommunestyret.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese dette:

  • Kommunerevisoren for 25 år siden av Torbjørn Olsen 
  • Kommunal gransking – del 3 av 3 av Helge Skogseth Berg, advokat, statsautorisert revisor og partner i Lynx Advokatfirma 
  • Avsløring av hvitsnippforbrytere av Petter Gottschalk, professor ved Handelshøyskolen BI, tidl. adm. direktør i ABB Datakabel og Norsk Regnesentral 
  • Refleksjoner omkring ei melding av Aksel Hagen (SV), leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite 
  • Få orden i eget hus – KS bidrar til kommunenes utviklingsarbeid – del 1 av 2 av Tina Skarheim, seniorrådgiver i KS 
  • Åpne møter i kontrollutvalget – erfaringer fra Rogaland av Wencke Sissel Olsen, daglig leder Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 
  • Kommunal regnskapsstandard om kommunale foretak av Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF og utredningsleder i GKRS 
  • Nytt om navn Nye tillitsvalgte i NKRF og Revisjon Fjell IKS

Kommunerevisoren nr. 5/2012 - 67. årg.

Til toppen av siden

Topp