www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2013 » Nr. 5

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 5 - 2013 - 68. årg.

Forbundslederen har ordet:
Nytt offentlig utvalg skal lage forslag til ny kommunelov

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRFI forrige utgave av Kommunerevisoren kommenterte jeg det varslede lovutvalget som skal vurdere behov for endringer i kommuneloven. Nå er utvalget nedsatt og mandatet kjent.

Les mer »

Kommunenes styring og kontroll med tjenester med nasjonale mål

Seniorrådgiver Morten Kallevig, RiksrevisjonenRiksrevisjonens undersøkelse viser at mange kommuner har svak styring og kontroll med tjenester som er viktige for brukerne. Riksrevisjonen anbefaler KRD å bidra til økt bevissthet om kommunestyrenes ansvar for styring og kontroll.

Les mer »

Informasjonssikkerhet i kommunene

Seniorrådgiver Peggy Sandbekken Heie, Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)Hvordan står det til med informasjonssikkerheten i norske og nordiske kommuner? Er det verre eller bedre enn vi tror?

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese dette:

 • Kommunerevisoren for 25 år siden Torbjørn Olsen

 • Leder – og redaktør? Jon Wessel-Aas, advokat/partner i Bing Hodneland advokatselskap DA

 • Kronikk: Kampen for åpenhet og demokrati Ole Petter Pedersen, utviklingsredaktør i Kommunal Rapport

 • Lurer du på hvor godt norske kommuner presterer? Seniorrådgiver Bodhild Laastad, NKRF

 • Forventningen om at revisor avdekker misligheter Anders Berg Olsen, høgskolelektor ved HiST, Handelshøyskolen i Trondheim

 • Kan det offentlige unngå å bli lurt? Advokat Eva I. E. Jarbekk, partner i Lynx Advokatfirma DA og FAKTUM NoR AS

 • Nytt om navn Nye tillitsvalgte i NKRF
  Nina Neset oppnevnt i nytt kommunelovutvalg
  Artikkelprisen 2012


Kommunerevisoren nr. 5/2013 - 68. årg.

Til toppen av siden

Topp