www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2014 » Nr. 5

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 5 - 2014 - 69. årg.

Forbundslederen har ordet:
Pensjonsutfordringen

Per Olav NilsenStyreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Det er alltid viktig med god kommunikasjon mellom revisor og kontrollutvalg, og i regnskapsrevisjonssammenheng er oppstarten et særdeles viktig tidspunkt for god kontakt.

Les mer »

Ytelsespensjon og regnskap: Utfordringene for foretak – del 1

Jon LundesgaardDr. polit. Jon Lundesgaard, Høgskolen i Hedmark

Med ytelsespensjon garanteres den pensjonerte bestemte ytelser, og det medfører at det etableres forpliktelser. Både internasjonalt og nasjonalt har den dominerende oppfatningen gått ut på at disse forpliktelsene skal vises i finansregnskapene til foretak.

Les mer »

E-handel – hva er det og har det betydning for regnskapsrevisor?

Ann Karin OlanderHovedrevisor Ann Karin Olander, Asker kommunerevisjon

Fra 1. januar 2015 pålegges kommuner og fylkeskommuner å motta fakturaer og kreditnotaer i siste versjon av elektronisk handelsformat (EHF).

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese dette:

  • Kommunerevisoren for 50 år siden Torbjørn Olsen
  • Kronikk: Kommunene har ulike forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud Fagsjef Dag-Henrik Sandbakken, KS
  • Regnskapsmessig periodisering: En kommentar – del 2 Norvald Monsen, dr. oecon., professor ved Norges Handelshøyskole og professor II ved Høgskolen i Hedmark
  • Forvaltningsrevisjon i stat og kommune – Likheter og forskjeller – del 2 Forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann, Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
  • Kontrollutvalg: Arena for kontroll og for utvikling? Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice
  • Hvorfor er de så gode? Tekst: Bodhild Laastad, NKRF
  • Mål – trenger kommunene det? En studie om målstyring/mål- og resultatstyring i kommuner Daglig leder Torgun M. Bakken, Glåmdal sekretariat IKS
  • Nytt om navn SF Revisjon IKS
    Nye tillitsvalgte i NKRF

Kommunerevisoren nr. 5/2014 - 69. årg.

Til toppen av siden

Topp