www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2015 » Nr. 5

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 5 - 2015 - 70. årg.

Styrelederen har ordet: Godt valg!

 Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

NKRF mener selvsagt ikke noe om valgkampens stridstemaer, men resultatet av valget vil kunne påvirke tilsyns- og revisjonsfokuset framover.

Les mer »

Utviklingstrekk innenfor offentlig revisjon
- samtale med riksrevisor Per-Kristian Foss

 Tekst: Ole Kristian Rogndokken, daglig leder, NKRF

Kommunerevisoren har møtt riksrevisor Per-Kristian Foss. Foss har hatt funksjonen som leder av riksrevisorkollegiet siden 1. januar 2014 og har rukket å bli en synlig aktør som riksrevisor.

Les mer »

Ny kommunelov
- intervju med Nina Neset, medlem av Kommunelovutvalget

 Tekst: Bodhild Laastad, seniorrådgiver, NKRF

Kommunelovutvalget som ble oppnevnt i juni 2013, skal levere sin utredning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen utgangen av 2015.

Les mer »

Kronikk: Kontroller åpenheten i neste periode

Ole Petter Pedersen, nyhetsredaktør, Kommunal Rapport 

Med nytt kommunestyre og nye kontrollutvalg er det én ting jeg håper får mer oppmerksomhet de fire neste årene: Åpenhet.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

  • 50 år siden ... Torbjørn Olsen

  • Kommuners kjøp av eiendomsselskap – skatt ved oppløsning av selskapet Advokat Camilla Fiskevoll, partner i Bing Hodneland advokatselskap DA

  • Etterlevelsesrevisjon/compliance - behov for avklaringer Arnt-Bjarne Aronsen, MBA i offentlig revisjon

  • Kommunenes folkehelsearbeid 3 1/2 år etter folkehelseloven ble innført Seniorrådgiver folkehelse Marie Christine F. Calisch, Fylkesmannen i Vest-Agder

  • En revisor krysser sitt spor Bodhild Laastad, seniorrådgiver, NKRF

  • Kvalitetskontroll 2014 – noen refleksjoner Statsaut. revisor Cicel T. Aarrestad, leder av NKRFs kvalitetskontrollkomite og revisjonsdirektør, Rogaland Revisjon IKS

  • Boligorientering og bærekraft: Om trender og kontraster i Skandinavisk eldreomsorg Svein Olav Daatland, forsker I, Norsk Institutt for Forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

  • Nytt om navn Nye tillitsvalgte i NKRF
    Setesdal Revisjonsdistrikt IKS


Kommunerevisoren nr. 5/2015 - 70. årg.

Til toppen av siden

Topp