www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2016 » Nr. 5

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 5 - 2016 - 71. årg.

Styrelederen har ordet: Tid for planlegging

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Etter en forhåpentlig god ferie er det godt å møte på jobben med ny energi. I løpet av høsten skal det for alle kommuner og fylkeskommuner være gjennomført og behandlet overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Innenfor regnskapsrevisjon er det tid for å vurdere revisjonsstrategien.

Les mer »

Ulovlige direkte anskaffelser
– hva er det og hvorfor anses dette som det mest alvorlige bruddet på regelverket?

Foto: KOFAAnneline Vingsgård, sekretariatsleder, Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

En ulovlig direkte anskaffelse er en anskaffelse som ikke er kunngjort i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Å kunngjøre er i korte trekk å sørge for at potensielle tilbydere får kunnskap om at det skal anskaffes en vare, tjeneste eller at et bygg skal bygges.

Les mer »

Kontrollutvalgets sekretariat

Bjørn Ølberg, spesialrådgiver, Bergen kommune

Kontroll, oppfølging og utvikling representerer ulike aspekter ved styring. En betydelig del av løpende styring i kommunen skjer på delegert fullmakt til administrasjonssjefen.

Les mer »

Kronikk: Kommuneøkonomien ved halvgått 2016

Per Richard Johansen, sjeføkonom, KS

Etter mange år med sterk økonomisk vekst, lav arbeidsledighet, høy lønnsvekst og stor innvandring av arbeidskraft, har utviklingen i Norge de to siste årene snudd.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

  • 25 år siden Torbjørn Olsen
  • Regnskapsføring av OPS-kontrakter Knut Erik Lie, seniorrådgiver, NKRF og utredningsleder, GKRS
  • Kartlegging av forvaltningsrevisjon av kommunal/fylkeskommunal virksomhet Bodhild Laastad, seniorrådgiver, NKRF
  • .Artikkelprisen 2015
  • Kommuner trenerer innsyn Siri Gedde-Dahl, leder av Pressens Offentlighetsutvalg og journalist i Kapital
  • Kildevern i kommunal revisjon? Gard S. G. Lyng, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge IKS
  • Nytt om navn Nye tillitsvalgte i NKRF

Kommunerevisoren nr. 5/2016 - 71. årg.

Til toppen av siden

Topp