www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2018 » Nr. 5

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 5 - 2018 - 73. årg.

Styrelederen har ordet: Tillit og kontroll – to sider av samme sak?

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Norge er et tillitssamfunn. Det slås fast av både politikere og forskere. Videre slås det fast at i Norge er tilliten mellom innbyggerne og offentlig sektor høyere enn i andre land i Europa – og verden.

Les mer »

Personvern anno 2018

Bjørn Erik Thon, direktør, Datatilsynet

Den 20. juli 2018 trådte den nye personopplysningsloven i kraft. Det er på høy tid, for den gamle loven var faktisk 18 år gammel, og på personvernområdet er det som en skikkelig olding å regne.

Les mer »

Styrevalg i kommunalt eide selskaper

Arild S. Stana, seniorrådgiver, KS-Konsulent AS

Valg av styremedlemmer, leder og nestleder i styret for selskap er en svært viktig oppgave for eierne. Dette bygger på en arbeidsdeling mellom eierne, styret og daglig leder. Eierne overlater ansvaret for selskapet til styret som et kollektivt ansvarlig organ.

Les mer »

Kronikk: Hva er vitsen med flere etiske retningslinjer?

Tina Søreide, professor, NHH

Norge ligger i toppen av internasjonale rangeringer på slikt som demokrati, korrupsjonskontroll og effektivt rettssystem. I vår kom likevel KS med nye "etiske råd" for kommuner og kommunalt eide selskaper. Er det virkelig nødvendig med etiske retningslinjer når det allerede er så mye som fungerer bra?

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 25 år siden Torbjørn Olsen
 • Granskingen av innkjøpssaken i Grimstad og innsyn i ansattes e-poster Sander Haga Ask, rådgiver, Agder og Telemark kontrollutvalgs-sekretariat IKS – Temark
 • På plass under Arendalsuka! Renate Borgmo, seniorrådgiver, NKRF
 • Presseetikk i en ny tid Per Arne Kalbakk, NRKs etikkredaktør
 • Selvkost i kommuneregnskapet Knut Erik Lie, seniorrådgiver, NKRF
 • Kvalitetskontrollen 2017 – årets kontroller er i gang Leder i NKRFs kvalitetskontrollkomite, Cicel T. Aarrestad
 • Hva skjer? Møteoffentlighet i folkevalgte organer
  Om lag uendret økonomisk handlingsrom i kommunene
 • Nytt om navn Rogaland Revisjon IKS
  Nye tillitsvalgte i NKRF

Kommunerevisoren nr. 5/2018 - 73. årg.

Til toppen av siden

Topp