www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2012 » Nr. 6

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 6 - 2012 - 67. årg.

Forbundslederen har ordet:
Nytt masterstudie i offentlig revisjon

Etter at NKRF og Riksrevisjonen gjennomførte en åpen konkurranse om etablering av et studie rettet mot  offentlig revisjon, er det etter forhandlinger med tilbyderne bestemt å tildele oppdraget til Norges Handelshøyskole.

Les mer »

Revisjon av informasjonssikkerhet i offentlig sektor

Den teknologiske utviklingen har muliggjort økt velferd og samfunnsmessige besparelser som følge av mer effektivitet og mer produksjon. Medaljens bakside er at samfunnets avhengighet av ikt-systemene øker i takt med denne utviklingen.

Les mer »

Staten, tilsynet og den kommunale egenkontrollen – del 2 av 2

Som folkevalgt forvaltningsnivå har kommunene selvstendig ansvar for sin virksomhet. Overordnet styring og kontroll med kommunens samlede virksomhet ligger hos kommunestyret.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese dette:

  • Kommunerevisoren for 50 år siden av Torbjørn Olsen
  • Om kvalitet i forvaltningsrevisjon av Tone Steffensen, spesialrådgiver forvaltningsrevisjon, KomRev NORD IKS 
  • Tilskudd til ikke-kommunale barnehager av Gerd Smedsrud Mikelborg, forvaltningsrevisor, Telemark kommunerevisjon IKS 
  • Den kommunale produksjonsindeksen – bedre kjennskap til tjenesteproduksjonen i kommunene av Ole Henning Nyhus, Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU 
  • Evaluering av kommunenes styringsdokumenter av Bjørn Arthur Brox, konsulent i Agenda Kaupang AS og frilansjournalist i Kommunal Rapport 
  • Få orden i eget hus – KS bidrar til kommunenes utviklingsarbeid – del 2 av 2 av Tina Skarheim, seniorrådgiver i KS
  • Hvordan fungerer kommunale foretak som organisasjonsform? av seniorforsker Ståle Opedal, IRIS
  • Oversikt over fagartikler i Kommunerevisoren 2012 
  • Nytt om navn Glåmdal revisjon IKS, Kommunerevisjonsdistrikt 2, Møre og Romsdal, Revisjon Midt-Norge IKS, Kommunerevisjonen i Lofoten, Østfold kommunerevisjon IKS og Kommuneloven 20 år

Kommunerevisoren nr. 6/2012 - 67. årg.

Til toppen av siden

Topp