www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2013 » Nr. 6

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 6 - 2013 - 68. årg.

Forbundslederen har ordet:
Kommunereform kommer

Folket har talt i høstens valg, og Norge har fått en ny regjering. Den har uttrykkelig sagt at de vil sette i gang arbeidet med å få gjennomført en kommunereform.

Les mer »

Kommunal eiendomsskatt

Kommunal eiendomsskatt er nok et av de temaene som skaper mest engasjement og følelser i kommune-Norge både politisk og i form av innbyggerengasjement.

Les mer »

Refleksjon om rapportering og kontroll

«Ute av kontroll?» har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) kalt en rapport i 2012. Med dette spørsmålet ønsket Difi å gi et faglig bidrag til en debatt om rapportering og kontroll i offentlig sektor.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese dette:

 • Kommunerevisoren for 50 år siden Torbjørn Olsen
 • Kronikk: Med tillit til kommunene? Spesialrådgiver Tor Dølvik, Transparency International Norge
 • God styring av helsetjenester til syke eldre – gode tjenester Bente Kne Haugdahl, rådgiver ved Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Regnskapsføring av finansielle instrumenter Knut Erik Lie, utredningsleder, Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) og seniorrådgiver, NKRF
 • Oversikt over fagartikler i Kommunerevisoren 2013 
 • Hva skjer? MBA-studiet i offentlig revisjon er i gang
  Svært få kommunepolitikere vurderer å konkurranseutsette revisjonen
 • Nytt om navn Fylkesrevisjonen i Vest-Agder
  Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal

Kommunerevisoren nr. 6/2013 - 68. årg.

Til toppen av siden

Topp