www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2014 » Nr. 6

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 6 - 2014 - 69. årg.

Forbundslederen har ordet:
The times they are a-changin'

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

«The times they are a-changin'» sang Bob Dylan på 1960-tallet. Jeg tror nok ikke Bob Dylan tenkte så mye på revisjon og tilsyn, men utsagnet gjelder like mye innenfor vårt fagfelt.

Les mer »

Ytelsespensjon og regnskap: Utfordringene for foretak – del 2

Dr. polit. Jon Lundesgaard, Høgskolen i Hedmark

Med ytelsespensjon garanteres den pensjonerte bestemte ytelser, og det medfører at det etableres forpliktelser.

Les mer »

Stikkprøver i revisjon

Tove-Gunn Moen, fagansvarlig regnskapsrevisjon, Rogaland Revisjon IKS

«Hvor mange stikkprøver skal jeg ta?» «Hvilket grunnlag skal jeg ta dem fra, og hvordan skal jeg velge dem ut?» «Hvordan skal de resultatene jeg har fått, tolkes?»

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese dette:

 • Kommunerevisoren for 25 år siden Torbjørn Olsen
 • Høyest gjeld vinner Christina Haulrich Klausen, forvaltningsrevisor, Hedmark Revisjon IKS
 • Kronikk: Det er forskjell på Ukraina og Karasjok, men … Nils Amund Røhne, ordfører i Stange og leder i kommunesektorens etikkutvalg
 • Vurdering av måloppnåelse og virkninger – hvordan kan det gjøres? Marte Rønning, forsker, Statistisk Sentralbyrå (SSB)
 • Hvilken nytteverdi har forvaltningsrevisjon? Tekst: Bodhild Laastad, NKRF
 • Hvorfor er de så gode? Tekst: Bodhild Laastad, NKRF
 • Kameralregnskap, farvel! Øyvind Sunde, direktør, BDO Rådgivning
 • Kommentar til artikkelen: Mål – trenger kommunene det? Øivind Gundersen, medlem av kontrollutvalget i Enebakk kommune
 • Oversikt over fagartikler i Kommunerevisoren 2014
 • Nytt om navn Østfold kommunerevisjon IKS
  Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Kommunerevisoren nr. 6/2014 - 69. årg.

Til toppen av siden

Topp