www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2015 » Nr. 6

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 6 - 2015 - 70. årg.

Styrelederen har ordet: Nye utvalg - nye muligheter, men …

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Kommunevalget er over, og kampen om posisjoner er for de fleste nå ferdig. I flere kommuner blir det meldt om skifte av «ordførerparti». Dette vil i sin tur ofte også føre til skifte av leder i kontrollutvalget.

Les mer »

Hjelp - jeg er ny i kontrollutvalget!

Bodhild Laastad, seniorrådgiver, NKRF

Denne artikkelen er ment som ”førstehjelp” for nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer. Den har som formål å redegjøre for utvalgets plass i det kommunale systemet og gi en oversikt over utvalgets oppgaver, ansvar og arbeidsmåter.

Les mer »

Vesentlighetsbegrepet – praktisering i kommunal revisjon

Kjell Ekman, daglig leder, Telemark kommunerevisjon IKS

Kostnadene til tilsyn og kontroll i kommunene er gjenstand for kritiske blikk i likhet med alle andre kostnader i kommunen. Kostnaden til revisjon må derfor holdes på et nivå som både oppfyller lovkrav og brukernes forventninger til revisjonens innhold og omfang.

Les mer »

Kronikk: Tillit til lokaldemokratiet

Tor Dølvik, spesialrådgiver, Transparency International Norge og medlem av Kommunesektorens etikkutvalg

Det norske samfunnet nyter godt av en stor tillitskapital. Vi stoler på folk – og vi stoler på offentlig ansatte og våre folkevalgte.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 25 år siden … Torbjørn Olsen
 • Prosjektmodeller i kommunesektoren: Mye å hente på grundigere tidligfasevurderinger Morten Welde, NTNU og Jostein Aksdal, Tveit Regnskap / Høgskolen Stord/Haugesund
 • Forvaltningsrevisjon – eit nyttig verktøy? Knut Underbakke, rådmann, Gjesdal kommune
 • Hvordan styrke selskapskontrollen i kommunene? Tom Øyvind Heitmann, forvaltningsrevisor, Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
 • Upphandling av kommunala revisionstjänster och effekten av konkurrens Torbjörn Tagesson, Linköpings universitet og Rådet för kommunal redovisning
 • Oversikt over fagartikler i Kommunerevisoren 2015
 • Nytt om navn Buskerud Kommunerevisjon IKS
  Artikkelprisen 2014
  Nytt revisorlovutvalg

Kommunerevisoren nr. 6/2015 - 70. årg.

Til toppen av siden

Topp