www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2016 » Nr. 6

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 6 - 2016 - 71. årg.

Styrelederen har ordet: Praksisgodkjenning for regnskapsrevisorer

Av styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Spørsmålet om praksisgodkjenning for regnskapsrevisorer som jobber med revisjon av kommunal sektor, har vært gjenstand for diskusjon flere ganger, uten at det har ført til noen endringer.

Les mer »

Digitalisering, effektivisering og revisors kompetanse – utfordringer sett fra Oslo

Av Lars Normann Mikkelsen, avdelingsdirektør og oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon, Oslo kommune - Kommunerevisjonen

Forvaltningsrevisjonen står overfor noen utfordringer som vi må løse for å gjøre oss tilliten verdig også om fem år. Det er artikkelens fokus og budskap.

Les mer »

Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat

Av Orrvar Dalby, daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (VIKS)

Styret i NKRF satte våren 2015 ned ei prosjektgruppe for å forberede kontrollutvalgssekretariat og revisjonsenhetene på den forestående kommunereformen.

Les mer »

Kronikk: Finansiell revisjon må forenkles og effektiviseres

Av riksrevisor Per-Kristian Foss, Riksrevisjonen

Offentlig sektor står overfor en krevende tid. Krav om mer effektiv oppgaveløsning, økende digitalisering og reduserte budsjetter vil være normalen i overskuelig fremtid.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 50 år siden Torbjørn Olsen
 • Særaldersgrenser i brannvesenet – undersøkelsessak i Rogaland Brann og Redning Elin Fagerheim Bjerke, forvaltningsrevisor, Rogaland Revisjon
 • Oversikt over fagartikler i Kommunerevisoren 2016
 • Ny kommunelov – NKRFs høringsuttalelse Ole Kristian Rogndokken, daglig leder, NKRF
 • Hva skjer? NKRFs administrasjon
  - Uttalelser fra Kommunesektorens etikkutvalg
  - Kommunereform – digitale muligheter og utfordringer
  - Forvaltningsrevisjonsregisteret runder snart 3 000 rapporter
  - Uttalelser fra Sivilombudsmannen
  - Må det avholdes fysiske styre- og representantskapsmøter i IKS’er?
 • Nytt om navn NKRF får ny daglig leder

Kommunerevisoren nr. 6/2016 - 71. årg.

Til toppen av siden

Topp