www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2018 » Nr. 6

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 6 - 2018 - 73. årg.

Styrelederen har ordet: Fellesskapet verdier og revisors ansvar

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Hva er fellesskapets verdier? I Norges Kommunerevisorforbund sier vi alltid at det er de økonomiske midlene kommunene og fylkeskommunene sitter på – for det er innbyggernes verdier! Men vi sier også at det er noe mer: Det er verdien av det samfunnet vi lever i.

Les mer »

Planstyring – god forvaltningspraksis gjev godt økonomisk resultat

Foto: Helle FrognerAndreas Chr. Nørve, rådmann, Vanylven kommune

God politisk og administrativ styring av kommunane krev eit godt planverk. Kommunane må i tillegg utarbeide gode styringssystem som sikrar forsvarleg og effektiv drift av kommunane etter desse planane.

Les mer »

Eierskapskontroll av eierskapsutøvelse og styrevalgprosesser

  Kirsti Torbjørnson, Telemark kommunerevisjon IKS og Kristian Fjellheim Bakke, Aust-Agder Revisjon IKS

De fleste kommuner og fylkeskommuner eier selskaper, enten alene eller sammen med andre. Eierskapene har ulike årsaker og formål, fra å være rent finansielle plasseringer med sikte på utbytte, til å være et virkemiddel for å få utført oppgaver for kommunen eller viktige samfunnsoppgaver for innbyggerne.

Les mer »

Kronikk: Når man ikke har et oljefond - hva gjør man da?

Annika Wallenskog, chefekonom / direktör, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Ekonomi och Styrning

Vi svenskar är vana att se på oss själva som en av världens rikaste nationer med fantastisk demokrati och världens bästa välfärd. Men tiden går, nu klarar vi inte längre förstaplatsen inom dessa områden.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

  • 50 år siden Torbjørn Olsen
  • Hvordan sikre treffsikre prosjekter? Alexander Etsy Jensen, rådgiver, Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
  • Oversikt over fagartikler i Kommunerevisoren 2018 
  • Veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene Alexander Etsy Jensen, nestleder, NKRFs styre
  • Hva skjer? Innsyn i dokumenter fra eksternt konsulentfirma 
  • Nytt om navn Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder IKS
    Møre og Romsdal Revisjon IKS

Kommunerevisoren nr. 6/2018 - 73. årg.

Til toppen av siden

Topp