www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs Arena for forvaltningsrevisjon 2017

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs Arena for forvaltningsrevisjon 2017

Onsdag 15. mars 2017:

10.00: Velkommen                                                                                 
► Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisor i Revisjon Midt-Norge IKS og leder i NKRFs forvaltningsrevisjonskomite

10.05: Resultater fra den siste kvalitetskontrollen. Hva sliter vi med?
► Svein Kvalvåg, kvalitetskontrollør i NKRF og senior forvaltningsrevisor i Rogaland Revisjon IKS          

10.45: Helse- og omsorgstjenestene i kommunene  – hvilke utfordringer står vi overfor?
► Petter Øgar, ekspedisjonssjef i Kommunetjenesteavdelingen I Helse- og omsorgsdepartementet

12.30 – 13.15: Kvalitet og utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene sett fra kommunenes ståsted
► Andreas Halvorsen, assisterende kommunalsjef for helse og omsorg, Nittedal kommune

13.30 – 14.15: Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer for kommunale helse- og omsorgstjenester
► Marit Kveine Nygren, seniorrådgiver, Avdeling Statistikk, Helsedirektoratet

14.30 – 15.15: Hva viser tilsyn om tilstand og risikoområder i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene?
► Wenche Skjær og Merete Steen, seniorrådgivere i Statens helsetilsyn

15.30 – 17.15: Kvalitet og utfordringer i opplæringstjenesten i kommuner og fylkeskommuner
► Torberg Falch, samfunnsøkonom og professor ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU


Torsdag 16. mars 2017:

09.00 – 10.00: Hvilke utfordringer står vi overfor i den norske skolen i dag?
► Øystein Djupedal, seniorrådgiver ved Universitetet i Agder, tidligere kunnskapsminister og fylkesmann

10.15 – 11.15: Hvor trykker skoen? Funn og metoder fra landsomfattende tilsyn med skole
► Anna Beskow og  Frode Reitan, seniorrådgivere i Tilsynsavdelingen  i Utdanningsdirektoratet

11.30 – 12.15: Hva kan KOSTRA si oss om tjenestekvalitet innen skole og pleie og omsorg?
► Chriss Eirik Kleve Madsen, seniorrådgiver i KS-Konsulent

12.30 – 13.00: Greier vi å fange opp det vesentlige innen tjenesteområdene skole og pleie og omsorg?
► Diskusjon ledet av forvaltningsrevisjonskomiteen      

14.00 – 14.50: Observasjon som metode ved forvaltningsrevisjoner av skole og pleie- og omsorgstjenester
► Berit Juul, forvaltningsrevisor i Trondheim kommunerevisjon

14.50 – 15.00: Oppsummering og avslutning
► Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisjonskomiteen

Til toppen av siden

Topp