www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs Fagkonferanse 2015

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

  Klikk her for programmet i pdf-format  Klikk her for en leservennlig utgave av programmet (issuu.com)

Denne artikkelen inneholder lenker til dokumentasjon, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen.


Mandag 8. juni 2015 - Plenum:

10:00: Åpning | #fk15nkrf
► Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF), Kristiansand kommune [presentasjon]


10:15: Kommunesammenslåing – hva blir effekten for revisjon og tilsyn | #kommunereform
► Partner/direktør Steen Andersen, BDO Danmark [presentasjon]


11.15: Ny kommunelov – hva kan vi vente av endringer på området for økonomi, styring, kontroll, tilsyn og revisjon | #nykommunelov
► Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS og medlem av Kommunelovutvalget [presentasjon blir ikke publisert]


12.15: Hva er NKRFs svar på utfordringene? | #kommunereform #nykommunelov
► Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF og revisjonsdirektør, Trondheim kommunerevisjon [presentasjon]


14.00: Hva bør kontrollutvalgene kunne forvente seg av sitt sekretariat? | #kontrollutvalg

 • Saksbehandler for kontrollutvalget
 • Valg av verktøy
 • Oppfølging av vedtak
 • Påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning

► Leder Bjørn Pedersen (Frp), kontrollutvalget i Farsund kommune [presentasjon blir ikke publisert]
► Nestleder Line Bosnes Hegna, Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS og medlem av NKRFs selskapskontroll- og  kontrollutvalgskomite [presentasjon]


15.00: Revisoretikk og revisors samfunnsansvar | #etikk
►Førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen, Norges Handelshøyskole (NHH) [presentasjon]


Tirsdag 9. juni 2015 - Spor 1 Regnskapsrevisjon og sekretariater:

1A 09.00: God kommunal revisjonsskikk - vesentlighetsbegrepet | #revisjon #off_rev

 • Hva er viktig sett fra regnskapsbruker

► Rådmann Harald Danielsen, Arendal kommune og tidl. leder av rådmannsutvalget i KS
► Ordfører Arne Thomassen (H), Lillesand kommune
► Ass. direktør Lene Holtskog, Fylkesmannen i Vest-Agder [presentasjon]


1A 10.20: God kommunal revisjonsskikk - vesentlighetsbegrepet | #revisjon #off_rev

 • Paneldebatt

► Kommunerevisor Unn Helen Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen og leder av NKRFs revisjonskomite [presentasjon]
► Daglig leder Kjell Ekman, Telemark kommunerevisjon IKS [presentasjon]
► Leder regnskapsrevisjon Inger Anne Fredriksen, Buskerud Kommunerevisjon IKS [presentasjon]


1B 12.30: Nytt om utviklingen av god kommunal revisjonsskikk | #revisjon #off_rev
► Daglig leder Bjørg Hagen, Innlandet Revisjon IKS og varamedlem i NKRFs revisjonskomite [presentasjon]


1B 13.45: God kommunal regnskapsskikk - nyheter | #regnskap
► Utredningsleder Knut Erik Lie, Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) og seniorrådgiver i NKRF [presentasjon]


Tirsdag 9. juni 2015 - Spor 2 Forvaltningsrevisjon og sekretariater:

2A 09:00: Hva er en bærekraftig strategi for et aldrende samfunn? | #forvaltningsrevisjon

 • IRIS/KS: Hvordan har samhandlingsreformen påvirket tjenestetilbudet innenfor pleie- og omsorgsektoren i kommunene

► Konst. forskningsleder Birgit Abelsen, Norsk senter for distriktsmedisin, UiT [presentasjon]

 • Boliggjøring av eldreomsorgen – er det veien å gå?

► Forsker I Svein Olav Daatland, Norsk institutt for forskning om oppvekstvelferd og aldring, HIOA [presentasjon]

 • Om kommunalt folkehelsearbeid
  - Har kommunen noe å hente på en økt satsing på folkehelsearbeid?
  - Hva viser fylkesmennenes tilsyn i 2014?
  - Hvordan kan kommunalt folkehelsearbeid revideres?

► Seniorrådgiver folkehelse Marie Christine F. Calisch, Fylkesmannen i Vest-Agder [presentasjon]


2B 12.30: Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunale tjenester: analyse for 2010-2012 | #forvaltningsrevisjon
► Førsteamanuensis Per Tovmo, Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU [presentasjon]

 

Følg konferansen - under og etter -
Twitter | #fk15nkrf

Delta i dialogen!

Bruk #fk15nkrf i dine meldinger
(klikk på knappen under):


Om #fk15nkrf på Twitter:

Til toppen av siden

Topp