www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs Fagkonferanse 2016

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Denne artikkelen inneholder lenker til dokumentasjon, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen.


Mandag 13. juni 2016 - Plenum

09:00: Åpning | #fk16nkrf
► Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)


09:05: Velkommen til Bodø og Nordland
► Fylkesordfører Sonja Alice Steen (Ap), Nordland fylkeskommune


09:30 - 10:30: Kommunereform – tilsyn og revisjon | #kommunereform
En presentasjon fra NKRFs prosjektgruppe

► Leder av prosjektgruppen Orrvar Dalby, daglig leder, Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat (VIKS) [presentasjon]


10:45: Konsernperspektivet i tilsyn og revisjon | #off_rev
► Statsautorisert revisor Brynjar Gilberg, fylkesrevisor, Nordland fylkesrevisjon [presentasjon]


12:30: Digitalisering og informasjonssikkerhet - risiko og revisors respons | #off_rev [presentasjon]
► Avdelingsdirektør May-Britt Bratlie, Oslo kommune, Kommunerevisjonen, avdeling for regnskapsrevisjon
► Avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen, Oslo kommune, Kommunerevisjonen, avdeling for forvaltningsrevisjon


13:45: Offentleglova m.m. | #offentlighet #innsyn
Reidar Enger, sekretariatsleder, kontrollutvalgets sekretariat i Oslo kommune [presentasjon]


Tirsdag 14. juni 2016 - Spor 1 Regnskapsrevisjon og sekretariater

1A 09:00: God kommunal revisjonsskikk – konsekvenser av kommunelovutvalgets forslag til utvidelse av revisjonsmandatet | #nykommunelov #off_rev
► Medlem av kommunelovutvalget Nina Neset, daglig leder, Romerike revisjon IKS [presentasjon]


1B 11:20: Revisjon på anbud. Drøfting av kriterier | #off_rev #kontrollutvalg [ingen presentasjon]
► Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen, Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat (VIKS)
► Daglig leder Morten Alm Birkelid, Hedmark Revisjon IKS


1C 12:30: Kvalitetskontrollen - hvor trykker skoen? | #off_rev
► Statsautorisert revisor Cicel T. Aarrestad, revisjonsdirektør, Rogaland Revisjon IKS, og leder av NKRFs kvalitetskontrollkomite [presentasjon]


Tirsdag 14. juni 2016 - Spor 2 Forvaltningsrevisjon og sekretariater

2A 09:00: Kommuner som lærende organisasjoner | #forvaltningsrevisjon
Hvordan kan forvaltningsrevisjon føre til læring og forbedring i kommuner – utfordringer og muligheter?

Eirik J. Irgens, professor i utdanningsledelse, NTNU [presentasjon]


2C 12:30: Hvordan går vi fram for å utnytte læringspotensialet i en forvaltningsrevisjon – samspill og interne prosesser | #forvaltningsrevisjon
Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd, Trondheim kommune [ingen presentasjon]

 

Følg konferansen - under og etter -
Twitter | #fk16nkrf

Delta i dialogen!

Bruk #fk16nkrf i dine meldinger
(klikk på knappen under):


Om #fk16nkrf på Twitter:

Til toppen av siden

Topp