www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs Fagkonferanse 2017

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Denne artikkelen inneholder lenker til dokumentasjon, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen.


Mandag 12. juni 2017

► Plenum

10.00: Åpning | #fk17nkrf
► Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)


10.05: Velkommen til Haugesund
 ► Ordfører Arne-Christian Mohn (A), Haugesund kommune


10.20: «Godt nok?» | #styring
► Kommunaldirektør Jo Inge Hagland, Haugesund kommune [presentasjon]


10.50: Hvordan samarbeider og lærer vi av hverandre - og hvordan vi kan benytte oss av benchmark på en god måte for å forbedre oss?
► Professor Anders Dysvik, Handelshøyskolen BI [presentasjon]


14.00: Folkevalgt lederskap og kommunal organisering | #eierstyring #selskapskontroll
► Forsker II Sigrid Stokstad, NIBR/HiOA [presentasjon]


15.00:Tilstandsrapport fra kvalitetskontrollen 2016 | off_rev
Cicel T. Aarrestad, leder av NKRFs kvalitetskontrollkomite [presentasjon]


16.00: Revisorloven – hvilke endringer foreslår utvalget? | #revisjon
Unn Helen Aarvold, medlem av revisor- og regnskapsførerlovutvalget og leder av NKRFs revisjonskomite [presentasjon]


Tirsdag 13. juni 2017

► Spor 1 Regnskapsrevisjon og sekretariater

1A 09.00: Vesentlighet i planfasen  | #off_rev
► Daglig leder Linn Therese Bekken, Vestfold Kommunerevisjon og medlem av NKRFs revisjonskomite [presentasjon]


1B 10.15: Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen? | #off_rev
► Seniorrådgiver Knut Erik Lie, NKRF [presentasjon]


1C 11.30: Hva er økonomisk aktivitet i kulturhusene? | #mva
► Assisterende revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen, Agder Kommunerevisjon IKS [presentasjon]


► Spor 2 Forvaltningsrevisjon og sekretariater

2A 09.00: Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen? | #off_rev
Tor Arne Stubbe, leder NKRFs forvaltningsrevisjonskomite [presentasjon]


2B 10.15: Kommunale investeringsprosjekter – prosjektmodeller og tidligfasevurderinger | #styring
Jostein Aksdal, leder for rådgivning i Tveit Regnskap AS og høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet [presentasjon]


2C 11.30: Forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter | #forvaltningsrevisjon
Truls Siri, forvaltningsrevisor i KomRev NORD IKS [presentasjon]


► Plenum

12.30: Innsynsrett i sensitiv personinformasjon - regler og krav | #off_rev
Kirsti Torbjørnson, leder for forvaltningsrevisjon og Gerd Smedsrud, forvaltningsrevisor/regnskapsrevisor i Telemark Kommunerevisjon IKS [presentasjon]

 

Følg konferansen - under og etter
Twitter | #fk17nkrf

Delta i dialogen!

Bruk #fk17nkrf i dine meldinger
(klikk på knappen under):


Om #fk17nkrf på Twitter:

Til toppen av siden

Topp