www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs Fagkonferanse 2018

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Denne artikkelen inneholder lenker til dokumentasjon, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen.


► Deltakerliste


Tirsdag 12. juni 2018

Plenum:

10.00: Åpning
► Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)


10.05: Velkommen til Drammen
► Ordfører Tore Opdal Hansen (H), Drammen kommune


10.30: Den nye kommuneloven
► Seniorrådgiver Erland Aamodt, Kommunal- og moderniseringsdepartementet [presentasjon]


11.30: Digitalisering – slik gjør vi det i Riksrevisjonen
Jan Roar Beckstrøm, leder av Riksrevisjonens datasenter [presentasjon]


13.30 - 14.30: Like konkurransevilkår for private og offentlige aktører 
Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene [presentasjon]
Håkon Andreas Riegels, KS Bedrift [presentasjon]


Onsdag 13. juni 2018

Spor 1: Regnskapsrevisjon og sekretariater

1A 09.00: Den nye kommuneloven: Konsekvensene for regnskapsrevisjonen
Unn Helen Aarvold, leder av NKRFs revisjonskomite [presentasjon]
Åge Sandsengen, leder av NKRFs regnskapskomite [presentasjon]


1B 10.00: Oppfølging av tråden fra dag 1: Hvordan utnytter vi digitaliseringa innen regnskapsrevisjon?
Torjus Finstad Ledaal, medlem av NKRFs forprosjekt - digitalisering [presentasjon]


1C 11.15: Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
Morten Alm Birkelid, daglig leder, Hedmark Revisjon IKS [presentasjon]


1D 13.00: Kontroll med selvkost byggesak – en krevede øvelse i skjæringspunktet juss og økonomi 
Oddny Ruud Nordvik, ass. revisjonssjef og avdelingsleder for forvaltningsrevisjon, Romerike Revisjon IKS [presentasjon]


Spor 2: Forvaltningsrevisjon og sekretariater

2A+B 09.00: Forstå, vurdere og håndtere risiko og vesentlighet - utarbeidelse av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Alexander Etsy Jensen, rådgiver, Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) [presentasjon]
Torkild Halvorsen, leder for forvaltningsrevisjon og Frode Christoffersen, forvaltningsrevisor, Buskerud Kommunerevisjon IKS [presentasjon]


2C 11.15: Den nye kommuneloven: Konsekvenser for forvaltningsrevisjonen, selskapskontrollen og sekretariatet
Tor Arne Stubbe, leder NKRFs forvaltningsrevisjonskomite [presentasjon]
Tom Øyvind Heitmann, leder NKRFs selskapskontrollkomite [presentasjon]
Mona Moengen, leder NKRFs kontrollutvalgskomite [presentasjon]


2D 13.00: Digitaliseringens betydning for opplæring, rekruttering og revisjonsverktøy – erfaringer fra Kommunerevisjonen i Oslo [presentasjon]
Hilde Ludt, assisterende avdelingsdirektør, Kommunerevisjonen i Oslo
Martin Austvoll Nome, seniorrådgiver, Kommunerevisjonen i Oslo


Plenum:

14.00 - 15.00: #CorruptToo – åpenhet i kampen mot korrupsjon: Hvordan forebygge korrupsjon i kommunesektoren?
Tor Dølvik, spesialrådgiver, Transparency International Norge [presentasjon]

Til toppen av siden

Topp