www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs_Kontrollutvalgskonferanse_2015

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Klikk her for fullstendig program (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Denne artikkelen inneholder lenker til dokumentasjon, nyhetsoppslag, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen.


► Programmet i pdf-format [Klikk her for en pdf-versjon av programmet]

Nyhetsbrev til deltakerne »


Onsdag 4. februar 2015:

Møteleder: Ole Kristian Rogndokken, daglig leder, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

10.00: Velkommen
Møteleder Ole Kristian Rogndokken | @OleKrRogndokken


10.10: Åpning | Presentasjon
Riksrevisor Per-Kristian Foss | @PerKristianFoss


10.30: Kommunelovutvalget - statusrapport | Presentasjon (publiseringstillatelse ikke gitt)
Utvalgsmedlem Nina Neset, daglig leder, Romerike Revisjon IKS


12.45: Kommunereform - ekspertutvalgets sluttrapport | Presentasjon
Ekspertutvalgets leder Signy Irene Vabo, professor, Høgskolen i Oslo og Akershus


13.50:
Kommentarer til ekspertutvalgets rapport | #kommunereform

Dr. polit. Jan Erling Klausen, forsker, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) | Presentasjon | @janerlk

Professor Nils Aarsæther, UiT Norges arktiske universitet | [forfall] | @aarsether


15.00: Samspillet mellom fylkesmannens tilsyn og kontrollutvalgets tilsynsaktivitet
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen, Fylkesmannen i Hedmark


16.00 - 17.00: Null CTRL: Så lett går det galt!
Reportasjeleder Espen Sandli, Dagbladet | @godset


Torsdag 5. februar 2015:

Møteleder: Sverre Bugge Midthjell, leder, NKRFs selskapskontroll- og kontrollutvalgskomite og rådgiver, KonSek Midt-Norge IKS

09:00: Velkommen
Møteleder Sverre Bugge Midthjell | @sverrebm


09.05: KMDs evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariater | Presentasjon
► Director Birte Bjørkelo, Deloitte AS | @birte_bjorkelo


Faksimile fra Kommunal Raport nr. 3/2015


10.30: Paneldebatt om resultatene fra KMDs evaluering

Panel:
Roar Thun (Ap), kontrollutvalgsleder, Ski kommune og styreleder i Follo interkommunale kontrollutvalgssekrtariat (FIKS)
Torgun M. Bakken, daglig leder, Glåmdal sekretariat IKS | @TorgunMB
Orrvar Dalby, daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (VIKS)


12.45: Hvor redde er vi for korrupsjon? | Lysark | Presentasjon
Partner Nigel Krishna Iyer, The Septia Group | @NigelIyer


13.50: Grå økonomi | Presentasjon
Journalist Siri Gedde-Dahl, Kapital (tidl. Aftenposten) | @SiriGeddeDahl


14.45: Kåseri: Derfor trenger vi en god kommunelov – ikke jungelens lov | Presentasjon
Nyhetsredaktør Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport | @oleppedersen


15.15 - 15.20: Avslutning
Styreleder Per Olav Nilsen, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) | @pontrondheim


Klikk på bildet for twitterstrøm for #kontrollutvalg

 

           Velkommen tilbake til #ku16nkrf

        3. - 4. februar 2016 på samme sted!

 

Følg konferansen
- før, under og etter -
Twitter | #ku15nkrf

Delta i dialogen!

Bruk #ku15nkrf i dine meldinger
(klikk på knappen under):


Om #ku15nkrf på Twitter:

Til toppen av siden

Topp