www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2016

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Klikk her for fullstendig program (pdf) Klikk her for programmet i pdf-format Klikk her for en lesevennlig blaversjon av programmet (issuu.com)

Denne artikkelen inneholder lenker til dokumentasjon, nyhetsoppslag, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen.

Nyhetsbrev til deltakerne »


Onsdag 3. februar 2016:

Møteleder: Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

10.00: Velkommen | #ku16nkrf | Praktisk informasjon
Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) | @olekrrogndokken


10.10: Åpning | #kommunereform #kontrollutvalg
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) | @jantoresanner | Presentasjon


10.30 - 11.30: Kontrollutvalget – viktig for tilliten til kommunal forvaltning | #kontrollutvalg
Styreleder Gunn Marit Helgesen (H), KS | Presentasjon
Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF | @pontrondheim | Presentasjon


12.45: Flyktningsituasjonen ­- hvordan lykkes med integrering? | #integrering
Ordfører Øivind Sand (Ap), Rælingen kommune | Presentasjon
 Leder Narges Pourzia, Flyktninge- og inkluderingstjenesten, Rælingen kommune | Presentasjon


13.50: Det vil alltid være risiko for korrupsjon i et tillitsbasert system | #korrupsjon
Korrupsjonsforsker Tina Søreide, professor, Norges Handelshøyskole (NHH) | @tinasoreide | Presentasjon


15.00: Kontrollutvalgets arbeidsmåte - praktisk erfaring | #kontrollutvalg
Nestleder Rune Olsø (Ap), kontrollkomiteen, Trondheim kommune | @runeolso | Presentasjon


16:10 - 17.00: Kommunesektorens utvikling: styring, demokrati og tillit
Professor Jon Helge Lesjø, Høgskolen i Lillehammer (HiL) | @jhlesjo | Presentasjon


Torsdag 4. februar 2016 - plenum:

Møteleder: Komiteleder Audun Haugan, NKRFs kontrollutvalgskomite og rådgiver, K-sekretariatet IKS

09:00: Habilitetsbestemmelsene - sjelden rett fram | #habilitet
Advokat Jostein Selle, KS Advokatene | Presentasjon - vedlegg


10.30: Kommunelovutvalget – nesten ferdig | #nykommunelov
Utvalgsmedlem Nina Neset, daglig leder, Romerike revisjon IKS | Presentasjonen vil ikke bli publisert


12.45: Samspillet mellom revisor og kontrollutvalget – hvordan oppnå de gode forvaltningsrevisjonene | #forvaltningsrevisjon #kontrollutvalg
Seksjonsleder forvaltningsrevisjon Anders Svarholt, Østfold kommunerevisjon IKS og medlem av NKRFs forvaltningsrevisjonskomite | Presentasjon


13.50: Åpenhet vs. taushet i kommunal forvaltning | #åpenhet #innsyn | Presentasjon
Leder Siri Gedde-Dahl, Presseforbundets offentlighetsutvalg og journalist i Kapital | @sirigeddedahl


14.45: Kåseri | Utgår pga. sykdom
Kommentator Eva Nordlund, Nationen | @nationeneva


15.15 - 15.20: Avslutning | #ku16nkrf #ku17nkrf
Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF | @pontrondheim


Torsdag 4. februar 2016 - minikurs:

09.00 - 11.30: A. Intro - kontrollutvalg | #kontrollutvalg
Seniorrådgiver Bodhild Laastad, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) | @BLaastad | Presentasjonen vil ikke bli publisert

Innhold:

  • Rammeverk for tilsyn og kontroll i kommunal sektor
  • Kontrollutvalgets formål, rolle og oppgaver

» Kommunerevisoren nr. 6/2015: Hjelp - jeg er ny i kontrollutvalget! | @Kommunerevisor1

» Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver (KMD)

» Hvordan lykkes med kontrollutvalgets arbeid? - ekspempler fra Nordland (FMiN)

» Nyttig informasjon for kontrollutvalg (NKRF)


12.45 - 14.35: B. De sentrale momentene for å forstå kommunalt regnskap | #regnskap
Daglig leder Åge Sandsengen, Kommunerevisjon IKS | Presentasjonen vil ikke bli publisert

Innhold:

  • Det kommunal økonomisystemet
  • Regnskapets oppbygging
  • Grunnleggende prinsipper og de unike økonomiske sammenhengene – spesielt i balansen
  • Anordningsprinsippet
  • Resultatbegrepet

Klikk på bilde for twitterstrømmen for emneknaggen #kontrollutvalg

 

           Velkommen tilbake til #ku17nkrf

        1. - 2. februar 2017 på samme sted!


Følg konferansen
- før, under og etter -
Twitter | #ku16nkrf

Delta i dialogen!

Bruk #ku16nkrf i dine meldinger
(klikk på knappen under):


Om #ku16nkrf på Twitter:

 

 

Til toppen av siden

Topp