www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2017

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Klikk her for fullstendig program (pdf)  Klikk her for programmet i pdf-format  Klikk her for en blavennlig versjon av programmet (issuu.com)

Denne artikkelen inneholder lenker til dokumentasjon, nyhetsoppslag, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen.


Praktisk informasjon    |    Deltakerliste    |    Sikkerhetsinformasjon

Nyhetsbrev til deltakerne »


Onsdag 1. februar 2017:

Møteleder: Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

10.00: Velkommen | #ku17nkrf | #kontrollutvalg
Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)


10.10: Åpning | #etikk
Tora Aasland, leder for Kommunesektorens etikkutvalg | @tora_aasland | Presentasjon


10.40: Kommunenes arbeid med å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet | #akrim
Avdelingsdirektør Anne Fikkan, Riksrevisjonen | Presentasjon

– Kommunene må mer ut på arbeidsplassene (Kommunal Rapport)


12.30: Kan kommunene vedta seg bort fra svart økonomi og arbeidslivskriminalitet? | #akrim
Karl Børre Reite, Sekretariatet for samarbeid mot svart økonomi (KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten) | @kbreite | Presentasjon

– Kommunene må mer ut på arbeidsplassene (Kommunal Rapport)


13.35: Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016 | #varsling | #ytringsfrihet
► Forskningssjef Sissel C. Trygstad, Forskningsstiftelsen Fafo | Presentasjon

Kritisk til ny varslingsordning i Tromsø (Kommunal Rapport)


14.55: Varsling - case fra Flyktningtjenesten i Tromsø kommune | #varsling
Forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven og forvaltningsrevisor Astrid Indrebø, KomRev NORD IKS | Presentasjon
 Kontrollutvalgsleder Rolleiv O. Lind (H), Tromsø kommune | @rolleiv
 Debattredaktør Ragnhild Sved, Kommunal Rapport | @RagnhildSved, i samtale med Rolleiv Lind, Cecilie Lanes (representant for varslere) | @CessaLanes og Bjørn Willumsen, leder, Fagforbundet avd. 177, Tromsø kommune | @bwillu

Kritisk til ny varslingsordning i Tromsø (Kommunal Rapport)

Varslere blir upopulære og fryses ut (Nord24 - Nordlys)


16.30 - 17.00: Folkevalgt kontroll - hva er særegenhetene? | #kontrollutvalg
► Stortingsrepresentant Martin Kolberg (Ap), leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite | Ingen presentasjon


Torsdag 2. februar 2017:

Møteleder: Daglig leder Mona Moengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus) og leder av NKRFs kontrollutvalgskomite | @MonaMonmoe

09.00: Korrupsjon – en presentasjon av kontrollutvalgets granskning i Drammen kommune | #korrupsjon
Kontrollutvalgsleder Eivind Knudsen (Ap), Drammen kommune | @EivKnuSosialdem | Presentasjon


10.35: Kommunesammenslutninger og grensejusteringer i kommuner og fylkeskommuner | #kommunereform
 Daglig leder Orrvar Dalby, Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat (VIKS) | Presentasjon

 Leder for forvaltningsrevisjon Kirsti Torbjørnson, Telemark kommunerevisjon IKS | @KirstiTorbjrnsn | Presentasjon


11.40: Kommunenes styringsdokumenter - årsmelding og økonomiplan | #kommuneøkonomi
                     - Hva er formålet med planene?
                     - Hvilke krav bør politikerne stille til dem?
                     - Hvordan er kvaliteten i praksis?

 Rådgiver Bjørn Arthur Brox, Agenda Kaupang og fast spaltist i Kommunal Rapport med ukentlige anmeldelser av kommunale budsjetter og årsmeldinger | Presentasjon


12.30 - 13.00: Kåseri | Utgår pga. sykdom
Kommentator Eva Nordlund, Nationen | @nationeneva


Klikk på bildet for å se twitterstrømmen for emneknaggen #kontrollutvalg


          Velkommen tilbake til #ku18nkrf

        7. - 8. februar 2018 på samme sted!

Følg konferansen
- før, under og etter -
Twitter | #ku17nkrf

Delta i dialogen!

Bruk #ku17nkrf i dine meldinger
(klikk på knappen under):


Om #ku17nkrf på Twitter:

Til toppen av siden

Topp