www.nkrf.no » Nyheter » 2009 » Juni » Kommunerevisorens artikkelpris 2008

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kommunerevisorens artikkelpris 2008

18.06.2009

Ailin Aastvedt er tildelt artikkelprisen for 2008.

Ailin Aastvedt

I tilknytning til NKRFs årsmøte og fagkonferanse i Arendal delte redaksjonskomiteen for Kommunerevisoren som vanlig ut artikkelprisen.

Prisen for 2008 gikk til statsautorisert revisor Ailin Aastvedt, som til daglig er forsker i Telemarkforsking. Prisvinneren skrev hele tre artikler i Kommunerevisoren i 2008, og som alle omhandlet ulike temaer relatert til utviklingen av god kommunal regnskapsskikk:

► Nedskriving av anleggsmidler (nr.1/08)
► Vekk med likviditetsreserven (nr. 1/08)
► Klassifisering av finansielle instrumenter (nr. 5/08)

I sin begrunnelse for utdelingen trekker redaksjonskomiteen spesielt fram artiklenes høye faglige nivå, aktualitet og nytteverdien for revisorene.Til toppen av siden

Topp