www.nkrf.no » Nyheter » 2012 » Juni » Artikkelprisen for 2011

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Artikkelprisen for 2011

14.06.2012

Bernt Frydenberg er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2011.

Kommunerevisorens artikkelpris henger høyt, og den har vært delt ut siden 1995.

Bernt Frydenberg, NKRFJuryen, som har vurdert kandidater til artikkelprisen for artikler skrevet i Kommunerevisoren i 2011, har bestått av: styreleder og ansvarlig redaktør Per Olav Nilsen, seniorrådgiver Bjørn Bråthen og daglig leder Ole Kristian Rogndokken.

I vurderingen av artiklene har det blitt lagt vekt på flere kriterier, bl.a. at artikkelen skal ha faglig tyngde, og at stoffet skal være presentert på en lett forståelig måte.

Bernt Frydenberg  ble tildelt prisen for artikkelserien «Saksbehandlingsregler», som sto i Kommunerevisoren nr. 1-3/2011. Den omhandler kommunal saksbehandling i sin alminnelighet, og i hovedsak er det regler i forvaltningsloven, offentleglova og kommuneloven som blir behandlet.

Frydenberg er juridisk rådgiver i NKRF, og han er også kjent som forfatter av boken «Kommunalrett – Regelverk og praksis» (Kommuneforlaget, 2005) og medforfatter av boken «Tilsyn og revisjon i kommunal sektor» (NKRF, 2011).

Artikkelserien til prisvinneren finner du i pdf-format på www.kommunerevisoren.no [1] | [2] | [3]Til toppen av siden

Topp