www.nkrf.no » Nyheter » 2014 » Juni » Artikkelprisen 2013

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Artikkelprisen 2013

18.06.2014

Bodhild Laastad er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2013.

Kommunerevisorens artikkelpris for 2013 er tildelt Bodhild LaastadKommunerevisorens artikkelpris for 2013 er tildelt Bodhild Laastad

Kommunerevisorens artikkelpris henger høyt, og den har vært delt ut siden 1995.

Juryen, som har vurdert kandidater til artikkelprisen for artikler skrevet i Kommunerevisoren i 2013, har bestått av: styreleder og ansvarlig redaktør Per Olav Nilsen, seniorrådgiver Bjørn Bråthen og daglig leder Ole Kristian Rogndokken. Den skriver følgende i sin begrunnelse for tildelingen:

Prisen for 2013 går til en artikkelforfatter som har skrevet to artikler i anledning 20-årsmarkeringen av kommuneloven:

- 20 år med kontrollutvalg og forvaltningsrevisjon | pdf-format (nr. 1, side 4-7)

- Revisors rolle i forvaltningsrevisjon (nr. 2, side 12-16)

Om artikkelen «20 år med kontrollutvalg og forvaltningsrevisjon»:

«Den konklusjonen som kan trekkes på bakgrunn av disse få studiene (angitt i artikkelen – vår tilføyelse), er at kontrollutvalgene synes å ha gått inn i den kontrollrollen de er tiltenkt i det kommunale ansvarssystemet ved at de har fokus rettet mot administrasjonen – agenten og dennes iverksetting av prinsipalens vedtak»

Om artikkelen «Revisors rolle i forvaltningsrevisjon»:

I anledningen av kommunelovens 20-årsjubileum drøfter artikkelen:

  • Med dette legger lovgiver klare forventninger og føringer på revisorrollen
  • Pollits inndeling av rollene dommer, tradisjonell revisor, forsker og konsulent
  • Kontroll vs. læring
  • Kobles opp mot de forvaltningsrevisjonsrapportene som ligger inne i Forvaltningsrevisjonsregisteret

Sluttsatsen er:

«(…) det er behov for mer empirisk kunnskap, både når det gjelder forvaltningsrevisors rolle, forbedrings- og læringseffekter av forvaltningsrevisjon og hva som hemmer eller fremmer selve læringsprosessen.»

► Årets artikkelpris tildeles seniorrådgiver Bodhild Laastad, Norges Kommunerevisorforbund.Til toppen av siden

Topp