www.nkrf.no » Nyheter » 2016 » August » Artikkelprisen 2015

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Artikkelprisen 2015

24.08.2016

Linn Therese Bekken og Unn Helen Aarvold er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2015.

Kommunerevisorens artikkelpris for 2015 er tildelt (f.v.) Unn Helen Aarvold og Linn Therese Bekken

Prisen henger høyt, og den har vært delt ut siden 1995.

Linn Therese Bekken, daglig leder i Vestfold Kommunerevisjon, og Unn Helen Aarvold, kommunerevisor i Oslo, ble tildelt prisen for artikkelen «Misligheter – revisors oppgaver», som sto i Kommunerevisoren nr. 1/2015.

Juryen, som har vurdert kandidater til artikkelprisen for 2015, har bestått av: styreleder og ansvarlig redaktør Per Olav Nilsen, daglig leder Ole Kristian Rogndokken og seniorrådgiver Bjørn Bråthen.

I vurderingen av artiklene har det blitt lagt vekt på flere kriterier, bl.a. at artikkelen skal ta opp et aktuelt tema, ha faglig tyngde og bringe nytt lys over et tema samt at stoffet skal være presentert på en lett forståelig måte.

I artikkelen reises spørsmålene Hva er revisors oppgaver knyttet til misligheter ved revisjon av regnskaper i kommunal sektor? Og revisors rapporteringsplikt til kontrollutvalget – påvirker dette arbeidet til revisor og innretningen av revisjonen? Artikkelen avsluttes med å slå fast at det må være den forebyggende delen som er revisors største bidrag når det gjelder risiko for misligheter, og at ved å bruke sin forståelse i kombinasjon med profesjonell skeptisk holdning kan revisor oppnå mye på dette området.

Det er artikkelforfatternes oppfatning at revisor med sin kunnskap om kommunen, forespørsler til ledelsen og ved å være ute i kommunens virksomheter, både vil kunne avdekke risikoområder for kommunen og virke forebyggende med hensyn til risiko for misligheter. Det påpekes også at revisjonen må planlegges med tanke på å avdekke risiko for misligheter, også utover det som innebærer vesentlig feilinformasjon i regnskapet, og alle misligheter, både de som revisor selv avdekker og de som konstateres av enhver annen, skal innberettes for kontrollutvalget, uavhengig av om de medfører vesentlig feilinformasjon i regnskapet eller ikke.

Leserne av Kommunerevisoren har tydeligvis også satt pris på artikkelen, som så langt har oppnådd nærmere 800 treff på www.kommunerevisoren.no.


Her kan du lese artikkelen Misligheter - revisors oppgaver - hhv. på kommunerevisoren.no og i pdf-format (side 4 - 7)Til toppen av siden

Topp