www.nkrf.no » Nyheter » 2017 » Juni » Artikkelprisen 2016

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Artikkelprisen 2016

30.06.2017

Anders Svarholt er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2016.

Kommunerevisorens artikkelpris for 2016 er tildelt Anders Svarholt

Prisen henger høyt, og den har vært delt ut siden 1995.

Anders Svarholt, seksjonsleder forvaltningsrevisjon, Østfold kommunerevisjon IKS, ble tildelt prisen for artikkelen «Samspillet mellom revisor og kontrollutvalget – hvordan oppnå gode forvaltningsrevisjoner?», som sto i Kommunerevisoren nr. 3/2016.

Juryen, som har vurdert kandidater til artikkelprisen for 2016, har bestått av: styreleder og ansvarlig redaktør Per Olav Nilsen, daglig leder Rune Tokle og seniorrådgiver Bjørn Bråthen. I vurderingen av artiklene har det blitt lagt vekt på flere kriterier, bl.a. at artikkelen skal ta opp et aktuelt tema, ha faglig tyngde og bringe nytt lys over et tema samt at stoffet skal være presentert på en lett forståelig måte.

I artikkelen redegjør Svarholt for noen utvalgte suksesskriterier som kan bidra til at forvaltningsrevisjon blir et av de viktigste verktøyene for kontrollutvalget. Den bygger på hvordan samarbeidet og ansvarsfordelingen er mellom Østfold kommunerevisjon IKS og deres kontrollutvalg. Ifølge Svarholt representerer praksisen på ingen måte «fasiten», men den er et eksempel på en samarbeidsform som er godt egnet til å få frem solide og grundige forvaltningsrevisjoner.

Blant suksesskriteriene som trekkes fram er at den overordnede analysen er grunnsteinen - både kontrollutvalget og rådmannen bør tidlig i prosessen inviteres til å gi innspill på risikoområder som de måtte kjenne til. Videre at nøkkelen til suksess ligger i en god prosjektplan - man oppnår helt enkelt en bedre revisjon dersom administrasjonen også ser nytteverdien, og selv ønsker å bidra aktivt inn i prosessen. Svarholt skriver også at kontrollutvalget bør la revisor stå for prosjektgjennomføringen alene og oppfordrer kontrollutvalget til å be om leservennlige forvaltningsrevisjonsrapporter og en muntlig presentasjon av hovedinnholdet i kontrollutvalgets møte.

Leserne av Kommunerevisoren har tydeligvis også satt pris på artikkelen. Den toppet lista over de mest leste artiklene på nett i 2016 og har så langt oppnådd nærmere 500 treff på www.kommunerevisoren.no.


Her kan du lese artikkelen Samspillet mellom revisor og kontrollutvalget – hvordan oppnå gode forvaltningsrevisjoner? - hhv. på kommunerevisoren.no og i pdf-format (side 8 - 11)Til toppen av siden

Topp